Ruimtelijke ordening

Waar worden nieuwe woningen gebouwd? Welke zones op het grondgebied zijn voorbehouden voor bedrijfsactiviteiten? Hoe zal zich het natuur- en landbouwgebied ontwikkelen? Informatie over de voornaamste instrumenten van het stedelijk ruimtelijk beleid vindt u op deze pagina’s. Bekijk ook zeker onze projecten omtrent stadsvernieuwing.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Participatiemarkt stationsomgeving-noord

23/01/2017 - 12:36 Het stadsbestuur organiseert op maandag 30 januari 2017, van 16 tot 21 uur in ’t Bau-huis, een open participatiemarkt ter voorbereiding van een nieuw plan voor de kwaliteitsvolle herinrichting van de noordelijke stationsomgeving. Aan de hand van fotopanelen wordt het publiek bevraagd over thema’s als groenzones, wonen, een plek voor de school en de aanleg van een fietsroute. Iedereen is van harte welkom.

Bericht openbaar onderzoek ontwerp rooilijnplan Valkstraat – Moortelhoekstraat

10/01/2017 - 15:57 Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp rooilijnplan Valkstraat – Moortelhoekstraat voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen, en dit van 17 januari 2017 tot en met 15 februari 2017.

Openbaar onderzoek ontwerp gemeentelijk RUP Driegaaienstraat

14/12/2016 - 13:20 De gemeenteraad stelde in zitting van 25 november 2016 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Driegaaienstraat voorlopig vast. Er vindt een openbaar onderzoek plaats van 16 december 2016 tot en met 13 februari 2017.

Masterplan nieuwe campus AZ Nikolaas

04/10/2016 - 08:15 Enkele jaren gelegen drukte AZ Nikolaas de wens uit te verhuizen naar een nieuwbouwcampus aan de rand van Sint-Niklaas. In overleg met de stad Sint-Niklaas werd geopteerd om deze campus in te planten langsheen de N41 op een terrein van 18 ha dat wordt begrensd door de Heimolenstraat, de ringgracht en door de hoogspanningslijn die van de N41 richting Smisstraat loopt. Zomer 2015 werd NERO samen met VECTRIS door het stadsbestuur geselecteerd om een masterplan en mobiliteitsplan voor de nieuwe campus op te maken.

Rioleringswerken in Puivelde vanaf dinsdag 16 augustus 2016

22/08/2016 - 11:11 Op donderdagavond 23 juni 2016 werd de aanleg van de collector Ossenhoek-Puivelde voorgesteld aan de handelaars en bewoners, in De Klavers in Belsele. De werken gaan van start op dinsdag 16 augustus en worden uitgevoerd in verschillende fasen om de hinder voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter