Leefomgeving

Heel wat activiteiten hebben een invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving: openbare werken, verkeersstromen, ruimtelijke planning, groenbeheer… Wat deze activiteiten op stedelijk niveau precies inhouden, vindt u hier.

 

NIEUWS

Openbaar onderzoek ontwerp gemeentelijk RUP Driegaaienstraat

14/12/2016 - 13:20 De gemeenteraad stelde in zitting van 25 november 2016 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Driegaaienstraat voorlopig vast. Er vindt een openbaar onderzoek plaats van 16 december 2016 tot en met 13 februari 2017.

Stad en OCMW krijgen windstroom van Wase Wind

09/11/2016 - 10:34 De komende drie jaar levert Wase Wind elektriciteit aan stad en OCMW. Deze leverancier van hernieuwbare energie kreeg de voorkeur op basis van de aanbestedingsprocedure. Daarmee maken stad en OCMW een duurzame keuze voor windenergie en realiseren ze bovendien een aanzienlijk financieel voordeel.

Heraanleg Driekoningen in Sint-Niklaas start op 28 november

03/11/2016 - 17:14 Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken. In het project gaat extra aandacht naar de zachte weggebruiker en een goede doorstroming van de bussen. De nutsmaatschappijen gaan op 28 november 2016 van start. De heraanleg zelf start in het voorjaar van 2017. Tijdens twee infovergaderingen informeren de projectpartners en Synductis ondernemers en bewoners.

Verkeersparken brengen verkeersopvoeding in praktijk

13/10/2016 - 16:51 Het stadsbestuur koopt met steun van provincie Oost-Vlaanderen twee verkeersparken aan en maakt zo speelse en praktijkgerichte verkeerseducatie mogelijk.

Masterplan nieuwe campus AZ Nikolaas

04/10/2016 - 08:15 Enkele jaren gelegen drukte AZ Nikolaas de wens uit te verhuizen naar een nieuwbouwcampus aan de rand van Sint-Niklaas. In overleg met de stad Sint-Niklaas werd geopteerd om deze campus in te planten langsheen de N41 op een terrein van 18 ha dat wordt begrensd door de Heimolenstraat, de ringgracht en door de hoogspanningslijn die van de N41 richting Smisstraat loopt. Zomer 2015 werd NERO samen met VECTRIS door het stadsbestuur geselecteerd om een masterplan en mobiliteitsplan voor de nieuwe campus op te maken.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter