Leren

‘Levenslang en levensbreed leren’ is het motto dat wij in onze kennismaatschappij steeds vaker te horen krijgen en het stadsbestuur na aan het hart ligt. Voor de onderwijs- en vormingsmogelijkheden in Sint-Niklaas kan u alvast op deze pagina’s terecht. Ook info over het onderwijsbeleid of andere onderwijspartners kan u hier vinden.

 

NIEUWS

Zanzu.be: ‘Mijn lichaam in woord en beeld’

21/12/2016 - 12:27 Zanzu is de website van Sensoa voor anderstaligen. De site bevat informatie over seksuele gezondheid in 14 talen. Hij behandelt de thema’s lichaam, gezinsplanning, infecties, seksualiteit, relaties en seksuele rechten.

Lezing 'Bye Bye Art - Een doorlichting van de kunstmarkt' door Robrecht Vanderbeeken.

20/12/2016 - 15:39 Robrecht Vanderbeeken is filosoof, auteur van het boek Buy Buy Art. De vermarkting van kunst en cultuur (EPO, 2015) en vakbondsverantwoordelijke van ACOD cultuur. Als onderzoeker, docent en dramaturg was hij verbonden aan meerdere instellingen.Dinsdag 24 januari 2017, Auditorium Greta Weyn, 20.00u Inschrijven verplicht via academie@sint-niklaas.be  

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter