Wonen

Wonen is een grondrecht. Iedereen heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare woning in een geschikte woonomgeving. Iedereen heeft ook recht op woonzekerheid. Op deze pagina’s vindt u alvast een eerste aanzet tot antwoord op al uw woonvragen.

 

NIEUWS

Verkoop 27 bouwgronden, gelegen Populierenwijk te 9111 Belsele

23/03/2016 - 15:13 De stad wenst over te gaan tot de verkoop van bouwgronden, gelegen Populierenwijk te 9111 Belsele: loten 1 t/m 8, 19 t/m 21 en 40 t/m 48 en de resterende loten uit fase 1, loten 15 t/m 18 en 32 t/m 34, kadastraal bekend onder 9e afdeling, sectie C, perceelnummers 710B, 711F, 733H, 734, 735A, 736, 737, 738E, 738A, 784A, 786A, 787C en 788C.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter