Don Bosco Hertjen

Social media sharing
Don Bosco mascottes

Contact

ADRES
Hertjen 106
9100 Sint-Niklaas

TELEFOON EN E-MAIL  
03/776 92 65
info@donboscoschool.be

DIRECTIE
Marc Alenus
directeur-marc@donboscoschool.be

Stefan Egghe
directeur-stefan@donboscoschool.be
 

SCHOOLUREN   
VM: 08.30 – 11.45 uur
NM: 13.15 – 15.50 uur

NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.45 uur
Nabewaking tot 17.00 uur
Op woensdagmiddag opvang op school tot 13.00 uur.

Over de school

Elk Zijn Talent

Don Bosco werkt aan talent

De eerste stap om een talent te ontwikkelen, is het ontdekken ervan!

Sommige talenten zijn direct zichtbaar, maar andere zijn nog heel klein of liggen onder een dikke laag stof.

Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om hun sterke punten te ontdekken. Op regelmatige tijdstippen mogen ze werken op de 9 verschillende eilanden van de talentenarchipel.

Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen een mannetje vormen. Elk eiland heeft een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis.

Er valt heel wat te beleven op de verschillende eilanden, maar onze kinderen worden ook uitgedaagd om aan te geven wat ze graag op een eiland doen, of wat ze er nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt!

Ze ontdekken zelf dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken!

Taaleiland: lezen, schrijven, praten & luisteren, vragen stellen, toneel, rijmen...

Beeldeneiland: schilderen, tekenen, kleuren, knutselen, bouwen, bloemschikken,...

Muziekeiland: zingen, muziek maken, ritme, dansen, muziekinstrument bespelen, liedjes maken, spelen met klanken...

Beweegeiland: turnen, zwemmen, klimmen, springen, skaten, in de speeltuin spelen...

Fijneiland: schoonschrift, tekenen, puzzelen, poppenkleren aandoen, fruit schillen, verven...

Sameneiland: zorgen voor elkaar, conflicten oplossen, rollenspel, afspraken maken...

Wereldeiland: techniek, proefjes doen, natuur, ontdekken, dieren, koken, bakken...

Denkeiland: vraagstukken, rekenen, puzzelen, logica, tijd en ruimte, schema's, logica...

Wil- en durfeiland: plannen maken, uit je fouten leren, weten wat je wil...

Werken Aan Talent

Don Bosco…elk op zijn niveau en met oog voor talent

De samenstelling van onze klassen is heterogeen, leeftijdsoverschrijdend. Wij vinden het belangrijk om de kinderen met verschillen te leren omgaan, maar ook dat ze veel van elkaar kunnen leren.

Wereldoriëntatie, muzische vorming, bewegingsopvoeding, levensbeschouwelijke vakken komen aan bod in deze vaste klasgroep/talentengroepen.

Voor wiskunde en taal werken we in niveaugroepen.

We kiezen er als school bewust voor om binnen die niveaugroepen sterke en minder sterke kinderen te mengen. We bewaken wel dat elk kind uitdaging krijgt volgens zijn/haar kunnen door sterk in te zetten op differentiatie. In elke reken –en taalgroep is een sterk uitgewerkt 4-sporenbeleid, waarbij elk kind kan werken volgens eigen kunnen.

 We zijn ervan overtuigd dat kinderen in heterogene groepen veel meer kunnen leren, zowel op zichzelf maar ook van, aan en met elkaar. Kinderen worden ook uitgedaagd  om zelfstandiger te werken. We geven hen daarvoor een grotere verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces onder begeleiding en met opvolging van leerkrachten.

De grote voordelen van deze manier van werken zijn o.a. dat leerlingen optimale kansen krijgen en dat elk kind kan evolueren op zijn of haar manier en op eigen tempo.

Elk kind ervaart succes. Er heerst minder druk en minder stress.

Elk kind ervaart ook vooruitgang, waardoor ze zich goed voelen in hun vel. Dit is de basis die voor iedereen belangrijk is om tot leren te komen.

Om een goede opvolging te verzekeren vinden we het belangrijk om op regelmatige tijdstippen overlegmomenten te organiseren met alle betrokken partners (extern en/of intern: kind, ouders, leerkracht(en), zorgteam, directie, CLB, logo, reva…)

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen