Aanvraag inzage bestuursdocumenten

Stad en OCMW zijn verplicht hun burgers zo goed mogelijk te informeren in het kader van openbaarheid van bestuur. Deze verplichting vloeit voort uit het bestuursdecreet van 7 december 2018. Enerzijds hebben we actieve openbaarheid van bestuur, waar de stad en het OCMW uit eigen beweging heel wat informatie ter beschikking stellen. Daarnaast heb je als burger het recht om bestuursdocumenten die niet actief openbaar worden gemaakt in te zien, er een afschrift van op te vragen of er uitleg over te vragen. Dit is passieve openbaarheid van bestuur.

Persoonlijke gegevens

Naam
Adres

Jouw aanvraag

Lees hier het reglement openbaarheid van bestuur en participatie stad en OCMW Sint-Niklaas.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Wij gebruiken je gegevens enkel voor de verwerking van je aanvraag of dossier. Meer info over hoe we omgaan met privacy vind je op onze privacypagina.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen