Aanvraagformulier buurtsubsidie

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas de organisatie van activiteiten ter bevordering van een sociale en groene buurt aanmoedigen, binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurd budget. 

Voor elke buurgerichte activiteit kan een subsidie worden aangevraagd van 125 EUR (per dag), met een maximum van 375 EUR per kalenderjaar.
De buurtgerichte activiteiten waarvoor de financiële betoelaging op basis van dit reglement wordt toegekend, komen niet meer in aanmerking voor betoelaging op basis van andere stedelijke reglementen.

  • Huidige Het buurtcomité
  • Het evenement
  • Tot slot

Het buurtcomité

Persoonsgegevens
Adres
Contactgegevens
Bankgegevens
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen