Het nieuwe fietspad op de F4 tussen de Nieuwe Molenstraat en de Rootputstraat

Aanloop naar fietsbrug Vijfstraten ligt er nu echt met eerste deel van nieuw fietspad

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Op de fietssnelweg F4 naast de spoorlijn Antwerpen-Gent vind je sinds enkele weken een nieuw aangelegd stuk fietspad, dat de Nieuwe Molenstraat met de Rootputstraat verbindt. Dit fietspad is het eerste deel van het traject voor de nieuwe fietsbrug Vijfstraten. Tegen de zomer van 2024 kan het hele traject in gebruik worden genomen.
Social media sharing

De fietsbrug Vijfstraten is een tot nu toe ontbrekende schakel op de fietssnelweg F4, die over het grondgebied van de stad Sint-Niklaas loopt langsheen de spoorlijn Antwerpen-Gent, en waar ook onder meer het vernieuwde kruispunt Driekoningen deel van uitmaakt. De realisatie van de fietsbrug betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers aan het moeilijke knooppunt Vijfstraten/Singel. De opdrachtgever van de fietsbrug is de provincie Oost-Vlaanderen.

Eerste deel nieuw fietstraject afgewerkt
Het traject van de fietsbrug ligt tussen de Noordlaan, waar de fietsbrug omhoog loopt naast de spoorwegbrug boven Vijfstraten, en het bufferbekken aan de Rootputstraat, waar de aansluiting wordt gemaakt met de fietssnelweg richting Nieuwkerken. Er komt ook een veilige oversteek voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat, met een knip voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Nieuwe Molenstraat. Fietsers zullen dus zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke zijde van de spoorwegbrug in de Nieuwe Molenstraat kunnen aansluiten op de F4, afhankelijk van of ze van Vijfstraten of van de Antwerpse Steenweg/Raapstraat komen. Het fietspad aan de noordzijde is nu al klaar. De heraanleg van het kruispunt van de F4 met de Nieuwe Molenstraat volgt in het najaar.

De volgende stap in de werken is het aanleggen van de aanrijhelling tussen Vijfstraten en de Nieuwe Molenstraat: het grondmassief wordt er deze week afgewerkt. In het spoorwegtalud is al ruimte gemaakt om een tussenpijler te plaatsen. In juni worden de funderingspalen van de landhoofden en de tussenpijler van de brug geplaatst, en aansluitend volgen de betonwerken voor de landhoofden en de tussenpijler.

590 meter 
De fietsbrug zelf meet 90 meter en wordt gebouwd in vier delen. In juli worden de vier brugdelen naar de werf op Vijfstraten gebracht, waar ze tijdens de zomermaanden op een tijdelijk werkterrein naast de werf aan elkaar worden gelast. Tijdens een weekend in september wordt de gehele brug op wagens verreden en met twee zware mobiele kranen op de juiste positie gehesen, naast de spoorwegbrug over Vijfstraten. Daarna volgt de verdere afwerking van de brug en de uitvoering van de aanrijhelling kant Gent. Tegen de zomer van 2024 kan het hele traject van de fietsbrug, dat inclusief aanrijhellingen en oversteekplaats aan de Nieuwe Molenstraat 590 meter bedraagt, in gebruik genomen worden.

Fietser in de Nieuwe Molenstraat, ter hoogte van de werfzone van fietsbrug Vijfstraten
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen