Een onbevaarbare waterloop in Oost-Vlaanderen

Algemeen onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen van kracht

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Door de aanhoudende droogte en uiterst lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten afgekondigd op het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen.
Social media sharing

Door de zeer hoge temperaturen en de beperkte neerslag van de voorbije weken bevinden we ons in een periode van aanhoudende droogte, waardoor de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen zeer sterk onder druk staan. In de komende periode wordt ook weinig tot geen neerslag verwacht. De peilen en afvoeren zullen dan ook nog verder dalen.

Algemeen onttrekkingsverbod

De gouverneur heeft beslist om een algemeen onttrekkingsverbod in te voeren voor alle onbevaarbare waterlopen in onze provincie. 

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf vrijdag 16 juni 2023 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.

Een overzicht van de onttrekkingszones met tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod vind je op de website van de provinciegouverneur. Daar kan je een interactieve kaart bekijken.  Een overzichtskaart vind je onderaan deze pagina.

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

  1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.
  4. Voor wat betreft het onttrekkingszone 303 kan water worden onttrokken uit het deel van de Waterloop van de Hoge Landen (waterloop nr. O8010) tussen de kruising met de Schoorstraat en de kruising met de spoorweg, 1.125 m afwaarts wanneer het peil van het meetpunt aan pompstation Watermolen te Verrebroek met stationsnummer K04_021 hoger is dan 1,25 mTAW. Dit peil dient voor onttrekking gecontroleerd te worden via https://www.waterinfo.be/station/01K04_021. De locatie binnen de onttrekkingszone 303 waar onttrekking wordt toegelaten, is aangeduid op kaart (zie bijlage onderaan de webpagina).

Geen maatregelen voor drinkwater

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je concrete tips.

Tijdelijk ontrekkingsverbod Waterloop van de Hoge Landen

Overzichtskaart tijdelijk onttrekkingsverbod

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen