Koen Lenaerts en Dani Van Spittael, ICT-coördinatoren bij Forum Da Vinci

Digitaal Mee op Forum Da Vinci - Interview met Koen Lenaerts

In de snel evoluerende wereld van onderwijs en technologie worden digitale apparaten, zoals laptops, steeds belangrijker. Scholen zien kansen en uitdagingen bij deze nieuwe technologieën in het klaslokaal. Koen Lenaerts is ICT-coördinator bij Forum Da Vinci en rechtstreeks betrokken bij de organisatie van de Digisprong. Hij gaat op zoek naar een balans tussen traditionele en digitale onderwijsmethoden.
Social media sharing

Interview door Arnout Spiessens

Op sommige scholen zijn leerlingen verplicht een laptop aan te kopen. Is dat bij jullie ook zo?

Koen: Bij Forum Da Vinci is de aanschaf van een laptop enkel verplicht in de B-stroom en in de informaticarichting. Daar werken we met laptopklassen. In het freinetgebouw is het kopen van een laptop wel verplicht voor alle leerlingen, want daar werken we met de digitale methode: het ontwikkelen van digitale cursussen, zodat fysieke boeken niet meer nodig zijn. Er wordt aan het begin van het schooljaar wel eerst een bevraging gedaan bij de leerkrachten: ga je de digitale methode gebruiken, je eigen cursus maken of werken met klassiek handboek ? Daar krijgen de leerkrachten zelf de keuze in.

Wat als een leerling het financieel moeilijk heeft en geen laptop kan kopen?

Koen: We recycleren oude laptops, iets dat ik samen doe met een stagiair van de Newton-school. Na overleg met onze graadcoördinatoren, kunnen we leerlingen dan zo een herwaardeerde laptop mee naar huis geven. Met dat toestel kan je alles doen, maar ze zijn wel iets trager dan nieuwe computers.

Uitleendienst Digibank

Heb je geen computer thuis? Heb je een (extra) computer nodig voor school, een cursus of om werk te zoeken? Via de Digibank, een samenwerking van het stadsbestuur van Sint-Niklaas en vzw Den Azalee, kan je gratis een laptop lenen. Meer informatie vind je terug op deze webpagina.

Fijn om horen dat jullie vanuit bepaalde noden steeds met creatieve oplossingen komen.

Koen: Je moet inderdaad creatief zijn. We krijgen veel vrijheid, elke school doet het op zijn eigen manier. Dat is een voordeel, maar soms ook een nadeel. Vorig jaar is het Kenniscentrum Digisprong opgericht om de scholen te ondersteunen. Zij beginnen nu informatie te verspreiden zodat we weten waar we terecht kunnen met vragen rond wat er wel en niet mogelijk is.

We horen dat in veel scholen de leerlingen een toestel nodig hebben, maar geen laptop mee mogen nemen naar huis vanwege de verzekering. Hierdoor kunnen zij thuis hun schoolwerk niet maken.

KoenDat is inderdaad een probleem. Bij ons in de A-stroom kunnen de leerlingen voorlopig nog geen toestel mee naar huis nemen. We vragen de leerkrachten om hier wel rekening mee te houden als ze huistaken geven.

Maar in principe kan iedereen bij jullie wel een laptop krijgen wanneer ze die nodig hebben?

KoenWe hebben momenteel heel veel tablets en laptops die we dagelijks uitlenen aan de klassen die niet in het laptopproject zitten. Zo kan iedereen gemakkelijk digitale toestellen gebruiken op school. In de B-stroom is het wel zo dat men verplicht is om zelf een toestel aan te schaffen en dit toestel mag dan uiteraard ook meegenomen worden naar huis.

Wat gebeurt er als er een probleem is met de toestellen of als een laptop stuk gaat?

KoenWanneer wij de problemen kunnen oplossen, doen we het zelf. Indien niet, als de laptop echt stuk is bijvoorbeeld, gebeurt de herstelling door onze leverancier. Afhankelijk van het probleem komen zij de herstelling op school doen of wordt het toestel meegenomen.

Als het toestel hersteld wordt, kan de leerling dan een tijdelijk toestel krijgen?

KoenEr is een overeenkomst ondertekend met de leverancier dat ze onmiddellijk een vervangtoestel moeten voorzien. Die service is gegarandeerd voor drie jaar, zelfs als de student al afgestudeerd is. Ook tijdens de vakanties krijgen de studenten hier ondersteuning in. We hebben hier altijd reservetoestellen ter beschikking.

Heb je een idee of de toestellen die men meeneemt naar huis thuis ook gedeeld worden met familieleden?

KoenDat wordt soms gedaan. Hoe vaak weten we niet, maar we zien wel dat het gebeurt. Op zich is dit niet de bedoeling, maar uiteindelijk is het hun eigen toestel, dus hebben we hier als school geen inspraak in.

Privacy is hierin ook een belangrijk aspect: in principe is het toestel van de leerling, maar toch kunnen we als school ook ingrijpen wanneer nodig. Ik kan bijvoorbeeld zelf bepaalde schoolsoftware of updates installeren vanop afstand, of aanpassingen maken aan de instellingen. Aangezien het toestel van de leerlingen is wordt hier natuurlijk heel voorzichtig mee omgesprongen.

Het schoolreglement wordt hieraan ook aangepast, zodat er duidelijke afspraken over zijn. Zo laten we aan de leerlingen weten dat er kan meegekeken worden op hun scherm. Maar vanwege de privacy kan dit enkel tijdens de schooluren en enkel als het toestel zich op school bevindt.

Hebben de ouders soms vragen of bezorgdheden over de laptopklassen?

Koen: Ja, zeker. De ouders zijn soms zelf niet mee in het digitale verhaal. Uit de Europese Selfie-enquête is gebleken dat de digitalisering van de ouders nog op een te laag niveau staat. Zo kennen ze bijvoorbeeld niet alle programma's en apps op de laptop, waardoor ze hun kinderen niet goed kunnen ondersteunen wanneer er problemen opduiken.

Digipunt

Wil jij digitaal ook sterker in je schoenen staan? Kom dan eens langs in een digicafé of vind een workshop die bij jou past. Je kan je vraag ook altijd stellen aan onze digihelpers in de digipunten.

Hoe pakken jullie deze bezorgdheden aan?

KoenEr komen heel veel soorten vragen bij ons terecht, bijvoorbeeld: "Mijn kind speelt heel vaak spelletjes op zijn computer, hoe ga ik daarmee om?" Maar we krijgen ook veel vragen over het kostenplaatje van de digitalisering. Via onze zorgcoördinator kunnen zo’n vragen dan bijvoorbeeld doorverwezen worden naar het OCMW. De vragen die ik krijg gaan vooral over de technische aspecten, over hoe het toestel precies werkt. En als een leerling later in het schooljaar instroomt, komen daar ook veel vragen bij kijken: “Hoe moet ik een toestel bestellen? Wat gebeurt er met mijn gehuurde laptop van mijn vorige school?”

Wordt er meer van ouders verwacht sinds de digitale omslag?

KoenDe keuze om een laptop te huren of aan te kopen en de administratie die daarmee gepaard gaat, is zeker niet voor alle ouders eenvoudig, maar we proberen hier zo veel mogelijk te ondersteunen. In de loop van het schooljaar merken we ook dat sommige ouders digitaal niet helemaal mee zijn. Zo kunnen we zien dat er een deel van de ouders de communicaties van de school op Smartschool niet lezen.

Wordt er als alternatief dan nog communicatie op papier gedaan?

KoenToevallig kreeg ik onlangs nog de vraag van het secretariaat om alle communicatie te digitaliseren, door o.a. met digitale handtekeningen te werken bijvoorbeeld. Maar ik vrees dat dit voor veel ouders nog een stap te ver is, tenzij men dit heel eenvoudig en toegankelijk maakt. Tot nu toe wordt er dus toch nog vaak op papier gecommuniceerd.

Hoe ervaren de leerlingen de digitale lessen?

KoenDit onderzoeken we ook via de Selfie-enquête waarbij de leerlingen een score kunnen geven op verschillende onderdelen. Hierin krijgen zij vragen over de kwaliteit van het technisch materiaal, de betrokkenheid, de afstemming van digitale apparatuur op hun behoeften ... Over het algemeen merken we dat onze school hier goed scoort. Door dit onderzoek weten we ook waar we volgend schooljaar aan moeten werken. Zo blijkt het belangrijkste probleem van de leerlingen het aanmelden op ons digitale platform.

Zijn er ook problemen bij de leerkrachten?

KoenHier zien we vooral een probleem van tijdsgebrek: het is een uitdaging om alle leerkrachten samen te krijgen en hen digitale vaardigheden aan te leren. Een oplossing hiervoor is een ICT-pedagogische studiedag, waar we tegelijkertijd meerdere leerkrachten extra digitale ondersteuning kunnen geven. Maar we merken dat alles zo snel verandert, dat het niet makkelijk is om iedereen up-to-date te houden. Daarom komen er in de toekomst meer pedagogische ICT-coördinatoren, om zo de leerkrachten individueel te ondersteunen op hun vrije momenten en tijdens de les.

Heb je nog tips voor ons?

KoenEen heel belangrijke: open en bewaar steeds je documenten online! Zo kan je alles steeds terugvinden. Dat vind ik een geweldig voordeel aan het internet.

Voor Digitaal Mee ontvangt het stadsbestuur subsidies van de Vlaamse, federale en Europese overheden.

Logo's subsidiërende overheden Digitaal Mee
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen