Hapje Klapje

Diversiteit In Actie: een terugblik

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Stad & OCMW Sint-Niklaas en het Internationaal Comité hebben in de periode van mei 2018 tot september 2020 samengewerkt aan het project ‘Diversiteit In Actie’. Het project werd samen met 5 andere lokale projecten in Vlaanderen gesubsidieerd door AMIF (Europees fonds voor asiel, migratie en integratie) en de Vlaamse overheid met als doelsteling om beleidsparticipatie van mensen van met een migratieachtergrond te versterken. Ieder lokaal bestuur deed dat op zijn manier.

Het project ‘Diversiteit In Actie’ focuste op 4 acties waar we hieronder op zullen terugblikken.Social media sharing
inburgering in dialoog
inburgering in dialoog
lerend netwerk
lerend netwerk
lerend netwerk
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje
hapjeklapje

Hapje!Klapje!

Hapje!Klapje! was een ontmoetings- en participatiemoment dat 4 keer heeft plaatsgevonden in Sint-Niklaas. De doelstelling was het bereiken van inwoners die we tijdens andere inspraakmomenten niet zagen. Hapje!Klapje! was een gezellig ontmoetingsmoment waar er plaats was om je mening te geven over het leven in Sint-Niklaas. Elke bijeenkomst gingen we verder met de input van de deelnemers en kwamen we tot concrete ideeën en acties die werden meegegeven aan het bestuur.

We gaan in 2022 verder inzetten op deze doelstellingen onder een andere noemer. Hou de DEZE  pagina zeker in de gaten.

Deep Democracy methodiek

In het DIA project werkten we vaak volgens de Deep Democracy methodiek. Dit is een vorm van besluitvorming en conflicthantering die luistert naar de minderheidsstem in groepen.

De projectmedewerkers volgden de 4 levels van de opleiding Deep Democracy en gingen hier mee aan de slag binnen het project. Er werden workshops gegeven voor stadsmedewerkers over hoe zij de Deep Democracy methodiek kunnen gebruiken in hun werking en er werd een tool ontwikkeld in verschillende talen om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met deze methodiek. Wil je hier meer over weten, dan kan je mailen naar diversiteit@sint-niklaas.be.

Meer info over de deep democracy methodiek kan je HIER vinden.

Lerend netwerk participatie en diversiteit

Binnen het project werd er naar aanleiding van vele vragen van professionals in de stad, een lerend netwerk rond de thema’s diversiteit en participatie opgestart. Dit was een netwerk voor professionals in Sint-Niklaas die werkten met mensen met een migratieachtergrond en op zoek waren naar nieuwe manieren om deze doelgroep te betrekken in hun werking en in gesprek te gaan met elkaar hierover.

Het lerend netwerk bleef ook na het project bestaan. De aanpak werd inclusiever.

Het lerend netwerk ‘iedereen mee’ is voor iedere professional in de stad relevant die wil nadenken en leren over inclusie. Ben je hierin geïnteresseerd? Hou DEZE de pagina van het lerend netwerk ‘iedereen mee’ in de gaten om de verslaggeving te lezen en te weten te komen wanneer de volgende bijeenkomst door zal gaan. 

Inburgering in dialoog

De actie inburgering in dialoog is een samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering. Nieuwkomers in de stad volgen maatschappelijke oriëntatielessen. Tijdens deze lessen kan er een inburgering in dialoogsessie plaatsvinden. Dit zijn dialoogsessies waar er telkens een vrijwilliger wordt uitgenodigd die mee in gesprek gaan met de groep over het leven in België. Er werd een wandeling uitgestippeld met bijhorende gesprekskaarten die je als leidraad kon gebruiken voor het gesprek. Op die manier leerden de deelnemers van de maatschappelijke oriëntatielessen de stad beter kennen terwijl ze in gesprek gingen met elkaar over dagdagelijkse zaken.

Wil je meer weten over dit project? Neem een kijkje op DEZE websitepagina van het Agentschap Integratie en Inburgering. Je kan je ook kandidaat stellen als vrijwilliger voor de inburgering in dialoog lessen.

Monitoring van het project

Het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven)) kreeg de opdracht om de 6 projecten te monitoren. Op DEZE website van het HIVA vind je de volledige werkwijze en uitleg. Alsook meer informatie over de overige 5 projecten in Vlaanderen. Onderaan deze pagina kan je ook het eindrapport downloaden die het HIVA heeft opgesteld.

Bedanking

Via deze weg willen we ook alle deelnemers bedanken, het Internationaal Comité om dit project samen met ons te doen en alle andere organisaties waar we mee hebben samengewerkt. Voor jullie hebben we een DIA magazine gemaakt met meer informatie over het project en JULLIE verhalen en ervaringen. Deze kan je onderaan downloaden. 

Voor vragen over dit project kan je mailen naar diversiteit@sint-niklaas.be of bellen naar 0474 69 18 64.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen