Beeld van de vernieuwde Grote Markt

Eerste stap naar vernieuwing Grote Markt: voorbereidende nutswerken leiden grootschalige heraanleg in

Op maandag 26 september starten de voorbereidende nutswerken aan de Grote Markt. Het is de eerste stap naar de grootschalige vernieuwing van de Grote Markt. De nutswerken duren tot mei/juni 2023. Om de impact van deze werken zo beperkt mogelijk te houden, is een minutieuze planning uitgewerkt met verschillende fasen en zones.
Social media sharing

Tijdens de werken wordt het projectgebied ingedeeld in verschillende zones. Elke zone wordt in een aparte fase aangepakt. Zo blijft de impact van de werken in tijd beperkt voor omwonenden. De verschillende aanbieders van nutsvoorzieningen zullen de aansluitingen voor elektriciteit, water, gas, telefonie en internet vernieuwen. De nutswerken zijn afgerond in mei/juni 2023. Daarna volgen de uitvoeringswerken.

Fasering van de werken

 

We lichten nu alvast in detail de eerste twee fasen toe.

Voor de start van fase 3 werken we opnieuw een gedetailleerde planning en voorbereiding uit.

Alle timings zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Plan van de fases in nutswerkzaamheden

Bereikbaarheid

Fase 1: Zone Houtbriel (maandag 26 september tot en met zondag 9 oktober)

In de eerste fase werkt de aannemer in de zone Houtbriel: vanaf de hoek met Grote Markt 55 tot Houtbriel 31 en vanaf Houtbriel 1 tot en met Houtbriel 14. Er wordt ook een sleuf getrokken over de breedte van de straat. Hierdoor is de straat volledig afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van Houtbriel 33. De huizen die zich achter de sleuf bevinden, zijn bereikbaar langs de Kalkstraat. De hoek Kalkstraat-Ankerstraat blijft immers open voor doorgaand verkeer. Komende vanaf de Parklaan, bereikt u de Houtbriel langs de Moerlandstraat, Hospitaalstraat en Kalkstraat.

Ook de parking van BNP Paribas Fortis blijft bereikbaar, langs de Kalkstraat. Hiervoor verwijderen we tijdelijk de paaltjes tussen de Kalkstraat en Houtbriel en brengen we de nodige signalisatie aan.

Handelaars en horeca krijgen aparte informatie over bereikbaarheid voor hun leveranciers en klanten.

Te voet of met de fiets aan de hand is er wel doorgang mogelijk over een tijdelijke loopbrug wanneer de aannemer niet aan het werk is. De Stationsstraat blijft bereikbaar vanaf de Grote Markt.

Deze fase eindigt op zondag 9 oktober.

Fase 2: Zone Kokkelbeekstraat (maandag 10 oktober 2022 tot en met woensdag 26 oktober 2022)

Op maandag 10 oktober start de aannemer van de nutsbedrijven met werken in de zone Kokkelbeekstraat. Hier wordt de straat in 3 delen aangepakt: fase 2A, 2B en 2C.

In fase 2A, op maandag 10 oktober, is het kruispunt van de Kokkelbeekstraat met de Monseigneur Stillemansstraat de hele dag volledig afgesloten. Het eerste deel van de Kokkelbeekstraat is bereikbaar via de Grote Markt/Parklaan.

In fase 2B, vermoedelijk vanaf dinsdag 11 oktober, voor 5 werkdagen, wordt er gewerkt in de Kokkelbeekstraat tussen de Monseigneur Stillemansstraat en de Kongostraat. Beide kruispunten blijven open. Het eerste deel van de Kokkelbeekstraat is bereikbaar via de Grote Markt/Parklaan. Wegrijden kan via de Monseigneur Stillemansstraat. De rijrichting in de Kongostraat wordt tijdelijk omgedraaid.

In fase 2C, vermoedelijk vanaf dinsdag 18 oktober, voor 7 werkdagen, werkt de aannemer tussen de Grote Markt/Parklaan en het kruispunt met de Monseigneur Stillemansstraat. Dit deel van de straat is dan niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De handelszaken in het eerste deel van de Kokkelbeekstraat zijn bereikbaar via een doorsteek naar het Hendrik Heymanplein. Het deel van de Kokkelbeekstraat voorbij de Monseigneur Stillemansstraat, de Knaptandstraat en Tereken zijn bereikbaar via het Hendrik Heymanplein en de Monseigneur Stillemansstraat. De Kongostraat is dan bereikbaar via Monseigneur Stillemansstraat en Kokkelbeekstraat.

Handelaars en horeca krijgen aparte informatie over bereikbaarheid voor hun leveranciers en klanten.

Met de auto

De autobereikbaarheid tijdens fase 1 en 2 blijft maximaal gegarandeerd. Doorgaand verkeer is niet mogelijk, maar we zorgen er wel voor dat de straten in deze fasen maximaal bereikbaar zijn voor leveranciers en bewoners. Daarvoor zal er ook heel duidelijke signalisatie aanwezig zijn.

 

Signalisatie

We zetten in en rond de werfzones dynamische verkeerssignalisatie in. Daarmee kunnen we meteen inspelen op de actuele situatie op het terrein, om weggebruikers snel te informeren.

Die dynamische signalisatieborden worden online aangestuurd. Met dat dynamisch verkeersmanagement benutten we optimaal de wegcapaciteit voor vlotter verkeer rond de werfzones.

Signalisatie

Parkeren

De parking onder de Grote Markt blijft tijdens de volledige duur van de nutswerken bereikbaar.

Huisvuilophaling

Wie in de werfzone woont, kan altijd zijn afval blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zij kunnen hun afval buiten zetten vóór 6 uur op de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.

Nieuwsbrief

Via bewonersbrieven informeren we de bewoners van de betrokken straten per fase over de uitvoering van de werken. Wie alle updates over de verkeerssituatie tijdens het project Grote Markt via mail wil ontvangen, kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief verkeersinfo via www.sint-niklaas.be/verkeersinfo.
Handelaars en horeca-uitbaters kunnen zich inschrijven op een aparte nieuwsbrief, via www.ondernemeninsintniklaas.be.

Contact

Inwoners kunnen voor vragen over het project terecht op het contactformulier op onze projectpagina of telefonisch op 03 778 35 74.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen