Zwaanaarde

Fase 6 van rioleringswerken Zwaanaarde van start

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
De werken aan fase 5B van de rioleringswerken in Zwaanaarde lopen bijna ten einde. De komende weken werkt de aannemer fase 5 af en na het bouwverlof start fase 6 in de Keizerstraat.
Social media sharing

De komende weken werkt de aannemer de rijbaan in de Zwaanaardestraat en Hellestraat af. In de eerste week van juli legt de aannemer het kruispunt van de Keizerstraat, Zwaanaardestraat, Weimanstraat en Leebrugstraat aan in beton. Tijdens het bouwverlof, vanaf 17 juli tot 7 augustus, mag hier dus niet over gereden worden. De straten blijven nog
doodlopend op het kruispunt tot na het bouwverlof.

Start fase 6 in de Keizerstraat

Na het bouwverlof start de aannemer met de werken aan fase 6 in de Keizerstraat. In augustus breekt de aannemer de straat open vanaf het kruispunt met de Weimanstraat tot aan de Moervaart. Midden augsutus starten dan de rioleringswerken. In oktober worden kolken, boordsteen, goten en fundering aangelegd. Begin november legt de aannemer de onderlagen asfalt en het betonnen fietspad aan, waarna nog opritten en toegangen tot de woningen worden aangelegd. De hele fase duurt tot december 2023.

Bereikbaarheid & hinder

Aan de start van deze fase gaat het kruispunt van de Keizerstraat, Zwaanaardestraat, Weimanstraat en Leebrugstraat opnieuw open. 
In de keizerstraat zijn woningen/handelszaken niet bereikbaar wanneer de rioleringswerken voor de deur plaatsvinden (max. enkele dagen). de aannemer houdt bewoners hiervan op de hoogte. Ook bij de aanleg van de wegenis is er tijdelijk geen bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer tijdens de aanleg en uithardingsperiode. Met de fiets of te voet blijven woningen bereikbaar. 

Wijziging in de fasering

De eerder gecommuniceerde fasering van het rioproject zal licht wijzigen. De nieuwe fasering ziet er als volgt uit: 

  • Fase 7 in de Leestraat, Heirstraat en Wapenaarteinde van maandag 11 september tot eind december.
  • Fase 8 in de Leebrugstraat van begin 2024 tot eind april 2024. 
  • Fase 9 in de Weimanstraat van april 2024 tot de zomer van 2024. 

Bewoners worden voor de start van deze fases steeds op de hoogte gebracht. Meer informatie over het rioproject Zwaanaarde kan u terugvinden op de projectpagina

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen