Sneeuw op het Regentieplein in Sint-Niklaas

Hoe werkt het strooiplan?

De sneeuw- en ijzelbestrijding op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas werd recent grondig gereorganiseerd. Door de inzet van een extra strooiwagen en een herschikking van de routes kunnen de voornaamste wegen met een totale lengte van 300 km op minder dan 3 uur gestrooid worden. Dat is zowat de afstand van Sint-Niklaas naar Parijs.
Social media sharing

Snel strooien in groot aantal straten

Bij het opmaken van het nieuwe strooiplan werd er naar gestreefd om een zo groot mogelijk aantal cruciale wegen, zo snel mogelijk aan te pakken. Het gaat om alle hoofdverbindingswegen, belangrijke routes en invalswegen voor autoverkeer en openbaar vervoer, ontsluitingswegen tot de woonwijken en sociale voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, sporthallen, openbare parkings en hulpdiensten. De totale lengte van het traject, gespreid over heel het grondgebied, bedraagt 300 km en wordt op minder dan 3 uur gestrooid. Deze wegen zijn op onderstaand plan blauw en rood ingekleurd.

Ook 150 km fietspaden op het grondgebied worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt van zodra de diensten groen licht krijgen om te strooien.

Visualisatie van de eerste fase van het stedelijk strooiplan, gecombineerd met het gewestelijk strooiplan

Nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak kwam er om de sneeuw- en ijzelbestrijding efficiƫnter te organiseren. Door de aankoop van een nieuwe strooiwagen kon de planning hertekend worden van vier naar vijf wagens. Tegelijk werd er rekening gehouden met het nieuwe verkeersregime in tal van straten.

Verder zijn er dit jaar ook twee nieuwe pekelstrooiers aangekocht voor de sneeuw- en ijzelbestrijding van fietspaden. Pekelsproeien op fietspaden heeft een beter effect dan zout. Doordat het zout al is opgelost in water kan het makkelijker inwerken op de sneeuw- en ijslaag. Die methode werkt niet alleen beter, ze is ook milieuvriendelijk en zuinig.

Het strooiplan kan dag en nacht geactiveerd worden, afhankelijk van de weersvoorspellingen.

Verdere uitrol van het strooiplan

Wanneer de toestand op de voornaamste wegen volledig onder controle is en als de sneeuw langdurig blijft liggen of bij aanhoudende vorst, worden ook andere, minder drukke wegen gestrooid.

Alle 506 straten op het grondgebied van de stad sneeuw- en ijzelvrij maken is evenwel praktisch onmogelijk, financieel niet haalbaar en ecologisch ook niet verantwoord.

Samen maken we het openbaar domein sneeuw- en ijsvrij

Het is een kerntaak van het stadsbestuur om de gladheid van wegen en fietspaden aan te pakken. Er worden dan ook heel wat mensen en middelen voor vrijgemaakt. Er zijn niet minder dan 40 stadspersoneelsleden betrokken bij de uitvoering van het strooiplan en in de werkplaatsen ligt permanent 300 ton strooizout in voorraad.

Maar ook de inwoners moeten hun steentje bijdragen om de negatieve gevolgen van het winterweer te bestrijden, door de stoep en de straatgoot voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Deze verplichting is opgenomen in het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas.

Onderaan deze webpagina vind je het overzichtsplan en de alfabetische straatnamenlijst van de straten die in fase 1 gestrooid worden.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen