Elektrische voortbewegingstoestellen

Informeer u goed bij aankoop van een nieuw elektrisch vervoermiddel

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Lokale Politie Sint-Niklaas wordt in het straatbeeld steeds vaker geconfronteerd met allerlei nieuwe vormen van vervoermiddelen zoals mono-wheels, gemotoriseerde skateboards, Segways, E-steps en E-steps met zadel. Hieronder vindt u een overzicht van wat kan volgens de wetgeving.
Social media sharing

Nieuwe manieren om zich te verplaatsen

We worden in het straatbeeld steeds vaker geconfronteerd met allerlei nieuwe vormen van vervoermiddelen zoals mono-wheels, gemotoriseerde skateboards, Segways, E-steps en E-steps met zadel. Vooral in deze laatste categorie komen veel voertuigen voor die niet toegelaten zijn op de openbare weg, wegens daarvoor niet gehomologeerd.

Bijkomende inbreuken zijn dan vaak: niet ingeschreven, niet verzekerd en in sommige gevallen geen houder van een geldig rijbewijs.

Omdat het soms moeilijk is om door het bos de bomen te zien en er vaak vragen komen van mensen over wat nu precies wel en niet mag, vind je hieronder uitleg over wat kan/mag en wat verboden is.

E-step, Mono-wheel, Segway, gemotoriseerd skateboard,…(= gemotoriseerd voortbewegingstoestel)

Deze gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten niet gehomologeerd (geen COC nodig), ingeschreven of verzekerd zijn.  Er geen minimumleeftijd voor de bestuurder. Een helm is niet verplicht. 

Belangrijke voorwaarde is wel dat de snelheid max. 25 km/u mag bedragen.

Indien de snelheid meer dan 25 km/u bedraagt, is dit een voertuig dat niet gedefinieerd is volgens de wetgeving. Hierdoor mag het niet in het verkeer komen en moet het verzekerd zijn.  Je riskeert inbeslagname van je voertuig en gerechtelijke vervolging.

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zonder homologatie

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zonder homologatie

De E-step met zadel

Dit type vervoermiddel moet – indien het zadel een hoogte heeft van meer dan 54 cm (wat nagenoeg altijd het geval is) – steeds gehomologeerd zijn.  Dit wil zeggen dat het voertuig een COC (Certificate Of Conformity) moet hebben. Vroeger werd dit ook wel een gelijkvormigheidsattest genoemd.

Let op: dit is geen verplicht boorddocument voor dergelijke voertuigen, maar de eigenaar moet het wel bezitten. Als je een dergelijk gehomologeerd voertuig bestuurt, is het daarom een goed idee dit COC wel mee te nemen.

Als je een dergelijk voertuig koopt, vraag dan ALTIJD naar het COC.  Als de verkoper (fysiek of online) je dit niet kan geven, koop het voertuig dan niet.  Wanneer het  voertuig geen COC heeft, is het niet gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg en is het dus verboden. De politie zal het in beslag nemen wanneer je het op de openbare weg gebruikt.

Heeft jouw voertuig wel een COC, dan ben je in orde op voorwaarde dat je het voertuig laat  inschrijven bij DIV, het laat verzekeren, een valhelm draagt, je lichten permanent in werking zijn en je  minimum 16 jaar bent.  Het voertuig is op dat moment m.a.w. een elektrische bromfiets (klasse A of B afhankelijk van de snelheid), met alle daarbij horende regels en verplichtingen.

In extreme gevallen waarbij de maximumsnelheid hoger is dan 45 km/u,  is dit wettelijk gezien zelfs een motorfiets. In het geval het om een bromfiets klasse B of om een motorfiets gaat moet je ook het geschikte rijbewijs hebben.

De E-step met zadel: COC verplicht

E-step met zadel
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen