straat van de toekomst

Kardinaal Cardijnlaan wordt straat van de toekomst

De geplande en noodzakelijke vernieuwing van de Kardinaal Cardijnlaan was de ideale gelegenheid om een ‘Straat van de toekomst’ in onze stad te creëren. Inwoners, stadsdiensten en experten werkten samen aan een ontwerp met ontharding, vergroening, bufferen van regenwater, ontmoeting en voorrang aan lokaal en traag verkeer als klemtonen. In het najaar gaan de werken van start.
Social media sharing

Ruimte voor groen en water

De Kardinaal Cardijnlaan is vandaag een overwegend verharde ruimte. De straat ligt op het laagste punt van de wijk. Vroeger liep hier de Molenbeek. Er is in de toekomst meer ruimte nodig om water bij hevige regens op te vangen. In het ontwerp geven we ruimte aan groen en water.

  • Een deel van de weg wordt onthard en vergroend. We kiezen voor een groen bloemrijk graslandschap met verspreide solitaire bomen en kleine bomengroepen.
  • Regenwater wordt opgevangen in verschillende kleinere ondiepe waterbuffers die via grachten met elkaar zijn verbonden.

 

Ruimte voor lokaal en traag verkeer

De Kardinaal Cardijnlaan kent vandaag veel sluipverkeer van en naar het centrum. In het ontwerp geven we voorrang aan lokaal en traag verkeer.

  • De Kardinaal Cardijnlaan wordt een woonerf en eenrichting voor gemotoriseerd verkeer.
  • Er komt een vier meter breed pad in beton dat ruimte geeft aan voetgangers, fietsers en lokaal gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zijn maatgevend voor de snelheid. Het brede pad zigzagt door het groene parklandschap.
  • Een karrespoor of een smal pad garandeert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen.
     

Ruimte voor ontmoeting

  • Lokaal verbreedt het pad, bijvoorbeeld ter hoogte van de kruispunten of in het midden van de Kardinaal Cardijnlaan. Deze plekken worden ingericht als kleine pleinen. Er staan banken om uit te rusten en er is plaats om te spelen.
  • Centraal in het brede stuk van de Kardinaal Cardijnlaan realiseren we een (groene) zone die gebruikt kan worden om te spelen, buurtfeestjes …

  

Proeftuin ontharding

De ‘straat van de toekomst’ maakt deel uit van een proefproject rond ontharding en vergroening van de Vlaamse overheid onder de campagne ‘Vlaanderen breekt uit’ en het thema ‘Groen in de stad’. De straat zorgt zo mee voor meer ruimte voor groen, minder wateroverlast, koelere steden, tegengaan van droogte, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat.

 

Realisatie

De volgende maanden wordt het ontwerp verder geconcretiseerd en een aannemer gezocht voor de werken, die in het najaar van start gaan. Nog tot eind januari kunnen bewoners reacties bezorgen over de ontwerpplannen. De kostprijs bedraagt 942.492 EUR.

 

Meer info: https://www.sint-niklaas.be/straatvandetoekomst

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen