Naar een nieuwe Grote Markt

Met aangepast ontwerp naar een nieuwe Grote Markt

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Met een aangepast ontwerp zet het Sint-Niklase stadsbestuur de volgende stap naar de noodzakelijke vernieuwing van de Grote Markt. Om de fors gestegen bouwprijzen het hoofd te bieden, voert de stad zoals beloofd een aantal aanpassingen door. Op een verantwoorde manier maximale kwaliteit in het stadshart brengen, dat is het uitgangspunt. Want een gezellig, groen en koel plein, met ruimte voor ontmoeting en beleving, een aantrekkelijk stadshart dat Sint-Niklaas ook economisch optilt, dat is wat veel stadsgenoten wensen, zo blijkt uit de vele participatie-initiatieven sinds 2015.
Social media sharing

Om Sint-Niklaas voor te bereiden op de economische en ecologische uitdagingen van de toekomst is een grote stap voorwaarts met de Grote Markt noodzakelijk. Daarvoor zet het stadsbestuur nu de nodige verdere stappen, nadat het eerder dit jaar op de rem ging staan om bij te sturen. Door de grondstoffen- en energiecrisis, in gang gezet door de oorlog in Oekraïne, bleek de enige ontvangen offerte maar liefst 35 procent boven de raming te zitten. 

Aanpassingen
Om het budget onder controle te houden, komen er gerichte aanpassingen. Zo kiest de stad voor een aantal besparingen, door te kiezen voor andere materialen, andere technieken en een aangepast ontwerp voor enkele kleinere elementen. Op die manier wordt er al zo'n 6 procent bespaard. Daarnaast worden enkele elementen uit het ontwerp geschrapt, zoals de verzonken tuin, de ondergrondse fietsenstalling en de luifels. Dat levert een besparing van 12 procent op het initiële ontwerp op. 

Budget: van 26,7 naar 21,8 miljoen EUR
Het stadsbestuur voert op deze manier een hele reeks besparingen en aanpassingen door op het initiële ontwerp. Verder snoeien in het ontwerp is echter niet haalbaar, zonder te raken aan de essentie van het ontwerp. Want daar willen we in Sint-Niklaas naartoe: naar een kwaliteitsvolle Grote Markt, met ruimte voor ontmoeting en beleving, heel klimaatbestendig, op maat van de inwoners en aantrekkelijk voor investeerders.

Omdat de gemiddelde bouwprijzen intussen gestegen zijn met 20 procent wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het budget te verhogen met 2,14 miljoen EUR, wat de totale enveloppekost voor 2023-2025 op 21,8 miljoen EUR brengt.
De offerte die we naar aanleiding van het eerste ontwerp hadden ontvangen, zou de all-in kostprijs van de werken op 26,7 miljoen EUR hebben gebracht. Met dit aangepaste ontwerp komen we tot een besparing van circa 5 miljoen EUR.
Door ook de formule van de overheidsopdracht aan te passen, kan de stad bovendien veel beter inspelen op snel evoluerende marktprijzen.

Nieuwe ontwerpelementen
In de plaats van de verzonken tuin komt een gezellige, groene plek. Deze ruimte is heel flexibel ingericht, zodat ze ook kan fungeren als plek voor kleinschalige evenementen en ontmoeting, maar later ook nog kan worden ingericht met een overdekte ontmoetingsplaats. De volgende bestuursmeerderheid kan zelfs beslissen de kiosk van het stadspark naar de Grote Markt te verhuizen. Een verhuis van de kiosk is een complexe opdracht, ook omdat het in het kader van een restauratie past en er een erfgoeddossier moet worden opgestart. Dit maakt dus geen deel uit van deze opdracht.

 ► Als compensatie voor het schrappen van de ondergrondse fietsenstalling komen er verspreid over de Grote Markt 122 extra fietsparkeerplaatsen bovengronds. Hiermee komt het totale aantal bovengrondse stallingen in het nieuwe ontwerp op 316, ruim boven de huidige 228 plaatsen. Bovendien bekijkt de stad samen met handelaars en horeca waar elders in de stadskern nog nood is aan extra fietsenstallingen, om ervoor te zorgen dat fietsers zo dicht mogelijk bij hun bestemming kunnen parkeren.

Het kruispunt aan Het Woord, dat een voor fietsers en voetgangers conflictvrij en lichtengeregeld kruispunt wordt voor de verkeersveiligheid, wordt aangepast. Daardoor kunnen bestuurders vanuit het noorden makkelijker de ondergrondse parking bereiken.

Timing
Volgens de huidige planning zullen de onderhandelingen afgerond kunnen worden tegen januari 2024, waarna de werken zullen starten in het voorjaar van 2024. De werken zullen twee jaar duren, maar er wordt in fasen en per zone gewerkt, zodat de overlast beperkt blijft tot de zone waar men effectief aan het werk is. Tegen de zomer van 2026 beschikken we dan over een compleet nieuwe Grote Markt.

Naar een nieuwe Grote Markt
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen