elektrische wagen

Naar een duurzaam stedelijk voertuigenpark

Begin oktober neemt het stadsbestuur een nieuwe elektrische personenwagen in gebruik. Deze aankoop kadert binnen een breed opgezet beleid voor de optimalisatie en de verduurzaming van het stedelijk voertuigenpark.
Social media sharing

Voorbeeldfunctie

Het stadsbestuur wil duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij de inwoners en heeft in dat verband een voorbeeldfunctie. Dit uit zich onder meer in het duurzaam aankoopbeleid, in het bijzonder voor de stadsvoertuigen. Met dat doel werden een aantal principes voor het verduurzamen, optimaliseren van het voertuigenpark vastgelegd. Dit beleid zet Sint-Niklaas verder op weg naar een reductie van 40% CO2-uitstoot in 2030.

 

Interne mobiliteitsvisie

De interne mobiliteitsvisie van het stadsbestuur vertrekt onder meer vanuit volgende principes.

Een weloverwogen, gerichte verduurzaming van het vervoermiddelenpark. Afhankelijk van de taakstelling van het voertuig wordt de juiste elektrische variant gekozen. Veegwagens, die zeer zichtbaar zijn voor burgers, worden elektrisch. Momenteel beschikt het stadsbestuur reeds over drie elektrische bestelwagens en drie elektrische personenwagens, het nieuwe voertuig inbegrepen. Voor het verdere aankoopbeleid wordt er ingezet op een inhaalbeweging, waarbij de vervangingssnelheid zoveel mogelijk gelijk loopt met de boekhoudkundige afschrijving van onze voertuigen.

Voor de autopool van de diensten in het stadhuis en het welzijnshuis wordt overgestapt naar een autodeelsysteem. Zo kunnen deze auto’s ook gebruikt worden door burgers en bedrijven uit de buurt.

Door organisatorische wijzigingen kan het voertuigenpark geoptimaliseerd worden.

Er wordt geïnvesteerd in duurzame vervoermiddelen voor stadsmedewerkers, o.a. extra dienstfietsen.

 

Deze principes krijgen een concrete uitwerking in een intern bedrijfsvervoerplan met een uitrol van maximum vijf jaar. Daarbij moet ook de nodige randinfrastructuur voorzien worden, zoals laadpalen en extra fietsenstallingen.

Het proces van doorlichting, optimalisatie en verduurzaming van het stedelijk voertuigenpark wordt begeleid door een externe consultant.

Voor de komende vijf jaar wordt voor de verduurzaming van ons vervoermiddelenpark in totaal ruim 3 miljoen EUR voorzien in de budgetplanning

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen