regenboogzebra

Nieuw regenboogplan voor onze stad

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Op dinsdag 17 mei hebben we jaarlijks aandacht voor de internationale dag tegen homofobie en transfobie (IDAHOT). Op deze dag willen we meer zichtbaarheid creëren voor de LGBTQ+ gemeenschap en de boodschap geven dat wij tegen homofobie en transfobie zijn.
Social media sharing

Op de internationale dag tegen homo- en transfobie hijsen we  symbolisch de regenboogvlaggen op  op de Grote Markt, aan het stadhuis en het welzijnshuis. Daarnaast ondersteunt het stadsbestuur de jaarlijkse PAARS scholencampagne in samenwerking met verschillende scholen in Sint-Niklaas en Wel Jong.

Deze keer pakken we ook uit met een nieuw en heel tastbaar lokaal regenboogbeleid, uitgewerkt in een concreet actieplan. Het beleid rond genderidentiteit en -expressie en seksuele oriëntatie is het resultaat van een inspraaktraject met geïnteresseerde inwoners, dat daarna via klankbordgroepen verder werd verfijnd.

We lichten graag een aantal acties uit het actieplan toe:

  • We organiseren vanaf 2023 omstaanderstrainingen voor inwoners van Sint-Niklaas waar iedereen kan leren hoe ze gepast kunnen reageren als ze slachtoffer zijn van een haatmisdrijf of als ze omstaander zijn van een haatmisdrijf.
  • We bekijken of Het Overkophuis een lokaal kan openstellen voor LGBTQ+-jongeren zodat ze een praatgroep kunnen oprichten en in een veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten.
  • We bekijken of we in de nieuwe stadsgebouwen genderneutrale of genderinclusieve toiletten kunnen voorzien.
  • We willen het regenboogbeleid zichtbaar maken in de stad doorheen het hele jaar. Een voorbeeld hiervan is het regenboogzebrapad aan de Grote Markt en aan het kruispunt Driekoningen (2022).
  • We bieden vormingen aan rond het thema genderdiversiteit en -expressie voor professionele hulpverleners en personeel van scholen.
  • We organiseren een jaarlijks overleg met de lokale politie om te bekijken hoe we kunnen werken aan preventie van zinloos geweld tegen LGBTQ+-personen.
  • We zetten extra in op LGBTQ+ en mensen met een migratiegrond. We doen dit omdat het thema rond genderdiversiteit en genderexpressie nog vaak in de taboesfeer zit en we een dialoog willen opstarten. Dat gebeurt in 2024 met een vormingstraject in samenwerking met verenigingen van en voor mensen met een migratieachtergrond in Sint-Niklaas. 
afbeelding LGBTQ

Blerina Kamberi

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen