Rioproject Zwaanaarde

Nutswerken leiden rioproject in voor zuivering afvalwater van 900 inwoners van Sinaai.

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Slagbomen weren verkeer tussen Sinaai en Eksaarde/Klein-Sinaai vanaf maandag 14 maart.

Na de zomer gaan in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken van start. Het gaat om een traject van ruim 5 km. Door hun schaalgrootte en impact zullen de werken het uitzicht van het westelijk deel van Sinaai aanzienlijk verbeteren. Vanaf maandag 14 maart vernieuwen de nutsmaatschappijen alle leidingen, ter voorbereiding van het rioproject.

Om de zachte weggebruikers en de kwetsbare landelijke wegen te beschermen, zal het doorgaand verkeer uit de werfzone geweerd worden via slagbomen aan de Sinaaibrug en de Koebrug, vanaf maandag 14 maart tot het einde van de werken in 2024.
Social media sharing

Het project

Het rioproject Zwaanaarde omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de volledige heraanleg van de bovengrond en de vernieuwing van de nutsleidingen.

Dit is het tracé van de werken:
- Zwaanaardestraat
- Keizerstraat
- Leebrugstraat
- Weimanstraat (deel tot aan de Fondatiebeek)
- Deel Wapenaarteindestraat, Hellestraat, Heirstraat en Leestraat

Het gaat om een omvangrijk project met een grote impact op de waterzuivering in Sinaai. Afvalwater van ongeveer 900 inwoners (400 woningen) sluiten we aan op het gescheiden rioleringsstelsel. De kostprijs van het project wordt geraamd op 11,5 miljoen EUR, waarvan 7,8 miljoen EUR wordt gedragen door de stad en 3,7 miljoen EUR door Aquafin.

Waarom deze rioleringswerken?

Over heel het traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering op ons grondgebied. Door de Belselebeek in open bedding te leggen, vermindert het risico op wateroverlast. Het rioproject gaat gepaard met de volledige vernieuwing van het openbaar domein.

De omgeving wordt ook verkeersveiliger, onder meer door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad op het traject Zwaanaarde-Keizerstraat en door de herinrichting van de schoolomgeving in de Leebrugstraat. Op de as Zwaanaarde-Keizerstraat verlaagt de snelheid van maximum 70 naar maximum 50 km per uur.

Zeven fasen

De aannemer werkt in zeven fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De werken starten op maandag 14 maart aan het kruispunt Zwaanaardestraat/Zakstraat en schuiven geleidelijk op richting Eksaarde. Het einde van de nutswerken is voorzien tegen de zomer van 2023. Na de zomer van 2022 gaan gelijktijdig ook de rioleringswerken van start.

Tijdens de werken blijven de handelszaken in de werfzone bereikbaar. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd aan de hand van grote infoborden op de voornaamste toegangswegen.

Verkeerssituatie

Openbare werken van deze omvang hebben een grote impact op de verkeers­leefbaarheid en de verkeersveiligheid, in het bijzonder in de landelijke straten rond de projectzone. Deze wegen zijn smal, worden veel gebruikt door zachte weggebruikers en hebben kwetsbare bermen.

De ervaring met vorige werken in Sinaai (herleggen kasseien Dries en rioproject Sinaaidorp) heeft uitgewezen dat doorgaand verkeer in deze straten absoluut te vermijden is. Lokale omleidingsplannen veroorzaakten toen onveiligheid en schade. Na overleg met onder meer de scholen, de dorpsraad en de handelaars, werd daarom beslist om het doorgaand verkeer volledig buiten de omgeving van de werfzone te houden.

Concreet gaat het om deze vier verkeersmaatregelen.

1. Verkeer van en naar Sinaai afgesloten

Het verkeer tussen Eksaarde en Sinaai en tussen Klein-Sinaai en Sinaai, via de bruggen over de waterlopen, wordt in beide rijrichtingen afgesloten. Dit vanaf maandag 14 maart tot het einde van de rioleringswerken in 2024. Fietsers en voetgangers krijgen aan de bruggen altijd vrije doorgang.

2. Enkele rijrichting tijdens de nutswerken, richting Eksaarde

De voorbereidende nutswerken starten op maandag 14 maart in de Zwaanaardestraat, aan het kruispunt met de Zakstraat/Neerstraat, en kunnen enkel op een vlotte en veilige manier uitgevoerd worden door enkele rijrichting in te voeren, van Sinaaidorp richting Eksaarde.

3. Slagbomen vanaf 14 maart aan Sinaaibrug en Koebrug

Tijdens de rioleringswerken, die gedeeltelijk samen met de nutswerken uitgevoerd worden, is de rijbaan volledig afgesloten voor het verkeer. Daarom komt er al vanaf maandag 14 maart een slagboom aan de Sinaaibrug (Moervaart/Keizerstraat) en de Koebrug (Stekense Vaart/Weimanstraat). Op die manier is het fysiek onmogelijk om de werfzone binnen te rijden vanuit Eksaarde of Klein-Sinaai/Stekene.

Enkel hulpdiensten, openbaar vervoer, busvervoer van de scholen in de omgeving, landbouwers met percelen in de werfzone en handelaars met essentiële verplaatsingen, krijgen een vergunning om de slagboom te openen en de werfzone binnen te rijden.

Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang aan de slagbomen.

Met de plaatsing van de slagbomen wordt het verkeer tussen Sinaai en Eksaarde en Klein-Sinaai onderbroken. Plaatselijk, lokaal verkeer binnen de werfzone blijft steeds mogelijk. De plaatsing van de slagbomen zorgt voor minder hinder, meer verkeersveiligheid en meer leefbaarheid voor de inwoners van Sinaai.

4. Wegomlegging voor doorgaand verkeer

Voor het doorgaand verkeer zijn wegomleggingen voorzien via de gewestwegen in de omgeving van Sinaai (N70, N41 en N403) en dit vanaf het kruispunt Duizend Appels (N70/Schrijberg).

Hoe gaat het verder?

In de loop van dit voorjaar stelt Aquafin de aannemer aan die de rioleringswerken zal uitvoeren. Deze werken kunnen na de zomer dan van start gaan. De uitvoeringstermijn van de rioleringswerken voor het volledige traject bedraagt 350 werkdagen of ongeveer anderhalf jaar. De nutswerken en de rioleringswerken worden gedeeltelijk gelijktijdig uitgevoerd, waardoor we voor het geheel van de wegenwerken in Sinaai uitkomen op ongeveer 2,5 jaar.

Meer informatie

Het stadsbestuur informeert de bewoners stap voor stap over het project, onder meer via bewonersbrieven. Wie zijn e-mailadres bezorgt aan communicatie@sint-niklaas.be met de vermelding ‘Informatie Zwaanaarde’, vindt de nieuwe info telkens in de mailbox.

Verder vindt er vóór de zomervakantie een bewonersvergadering plaats in jeugdhuis Troelant, specifiek over de uitvoering van de rioleringswerken.

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen