Clementwijk²

Openbare verkoop: perceel bouwgrond in de verkaveling Clementwijk² (veld 14, lot 2)

Op donderdag 21 februari 2019 wordt een perceel bouwgrond in de verkaveling Clementwijk² (veld 14, lot 2) openbaar verkocht.
Social media sharing

Geassocieerde notarissen Henri Meert en Ann Michèle D'Hoore zullen op donderdag 21 februari 2019 (enige zitdag) om 16 uur in Taverne De Graanmaat, Grote Markt 24 in Sint-Niklaas, overgaan tot de openbare verkoping van een perceel bouwgrond in de verkaveling Clementwijk², veld 14 (lot 2). Instelprijs bedraagt 61.607,10 EUR.

Kenmerk

STAD SINT NIKLAAS - EERSTE AFDELING

Een perceel grond gelegen ,  gekad sectie A, deel van nummers 335 en 336,(lot 2) groot 166,51 m².

Gelegen in woongebied - geen bestuurlijke maatregelen- geen voorkooprecht ruimtelijke ordening - stedenbouwkundige vergunning met referte Dossiernr. Gemeente: 46021/36429/B/2011/70, omgevingsvergunning bouwen van een woning OMV_2018091927; bouwen van een woning OMV_2018092379  -  verkavelingsvergunning 46021 /38598N/SN800/1

Gunstig bodemattest

Ten laste van de koper:
- barema's
- opmetingskost loten: 850 EUR
- aandeel kosten verkavelingsakte = 250 EUR 
- borgsom tot waarborg van de uitvoering van het project en naleving van de voorwaarden: 10 % van de koopsom te betalen binnen 30 dagen na toewijzing;
- bouwverplichting: bouwaanvraag indienen binnen de 12 maanden na ondertekening van het procesverbaal van toewijzing, start nieuwbouw binnen de 2 jaar na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en realisatie totale project binnen de 5 jaar te rekenen vanaf het proces-verbaal van toewijs (in overeenstemming met artikel 41: recht van wederinkoop);
- naleving energievereisten
- bewoningsplicht: binnen de 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning voor minstens 10 opeenvolgende jaren 
- vervreemdingsverbod: gedurende de eerste 10 jaar van bewoning

Vrij gebruik  na betaling koopsom en kosten
INSTELPRIJS  61.607,10  EUR0

VERKOOPDAG ENIGE ZITDAG (GEEN HOGER BOD) : 21  februari 2019 om  16uur, in café De Graanmaat te Sint-Niklaas, Grote Markt 24;

Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn met trouwboekje, huwelijkscontract en mogelijke wijzigingen eraan.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen