Clementwijk²

Openbare verkoop: percelen bouwgrond in de Clementwijk² (veld 14, lot 23 en 24)

Op maandag 29 april 2019 worden twee percelen bouwgrond in de verkaveling Clementwijk² (veld 14, lot 23 en 24) openbaar verkocht.
Social media sharing

Notaris Annelies Verstraete en notaris Philippe Verlinden zullen op maandag 29 april 2019 (enige zitdag) om 15 uur in Taverne De Graanmaat, Grote Markt 24 in Sint-Niklaas, overgaan tot de openbare verkoping van twee percelen bouwgrond in de verkaveling Clementwijk², veld 14 (lot 23 en 24). Instelprijs voor lot 23 bedraagt 45.316,85 EUR. Instelprijs voor lot 24 bedraagt 64.566,85 EUR.

Kenmerk

Stad Sint-Niklaas - eerste afdeling.
In een verkaveling, gelegen aan het Helsinkiplein, de Luxemburgstraat, het Stockholmplein en de Wenenstraat, met name 'Clementwijk² - veld 14', thans ten kadaster bekend sectie A deel van nummers 335AP0000 en 336P0000:

KOOP 1:
1) Een perceel bouwgrond bestemd voor compacte parkwoning, 'Clementwijk² - veld 14', aan nieuw aan te leggen Luxemburgstraat, groot volgens meting 140 m² (lot 23 verkaveling). Precadnr: 1207/B/2/P0000.
2) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
a) 1/36ste in de zone voor collectieve tuinen (loten 25 en 26 verkaveling). Precadnrs: 1207/D/2/P0000 en 1207/E/2/P0000.
b) 1/36ste in de zone voor collectieve parking (lot 27 verkaveling). Precadnr: 1207/F/2/P0000.

KOOP 2:
1) Een perceel bouwgrond bestemd voor compacte parkwoning, 'Clementwijk² - veld 14', aan nieuw aan te leggen Luxemburgstraat, groot volgens meting 217 m² (lot 24 verkaveling). Precadnr: 1207/C/2/P0000.
2) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
a) 1/36ste in de zone voor collectieve tuinen (loten 25 en 26 verkaveling). Precadnrs: 1207/D/2/P0000 en 1207/E/2/P0000.
b) 1/36ste in de zone voor collectieve parking (lot 27 verkaveling). Precadnr: 1207/F/2/P0000.

Algemene inlichtingen

Stedenbouw:
1) stedenbouwkundige vergunning d.d. 5 juni 2012 voor wegenis- en rioleringswerken met gemeentelijk dossiernr. 46021/36429/B/2011/706;
2) stedenbouwkundige bestemming: volgens gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied” d.d. 19 januari 2007 gelegen in woongebied;
3) geen rechterlijke of bestuurlijke maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
4) geen voorkooprecht art. 2.4.1 VCRO of art. 34 decreet complexe projecten;
5)
verkavelingsvergunning d.d. 11 juni 2015 (verkavelen van grond in 27 loten (veld 14)) met gemeentelijk dossiernr. 46021/38598/V/SN800/1, verkavelingsakte notaris Raf Van der Veken te Belsele op 1 augustus 2017;
6) geen
complex project; stedenbouwkundige uittreksels dd. 16 augustus 2018;

Watertoets:
Niet gelegen in een risicozone voor overstroming, noch in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone;

Bodemdecreet:
blanco bodemattesten dd. 30.01.2019

Bouwverplichting:
ééngezinswoning; indienen bouwaanvraag binnen 12 maanden na toewijs; start nieuwbouw binnen 2 jaar na omgevingsvergunning; realisatie nieuwbouw binnen 5 jaar na toewijs;

Persoonlijke bewoningsplicht:
binnen 5 jaar na omgevingsvergunning gedurende min. 10 jaar;  vervreemdingsverbod gedurende de eerste 10 jaar van bewoning;

Bijzondere bouwvoorschriften inzake energiezuinigheid;

Borgsom tot waarborg uitvoering project te storten t.v.v. stad Sint-Niklaas binnen 30 dagen na toewijs:
10% van koopsom;

Kosten:
openbare verkoop lastens de koper;

Extra kosten:
opmetingskosten per lot: 850 EUR (incl.BTW);
aandeel kosten verkavelingsakte per lot: 250 EUR.

Beschikbaar:
na betaling van koopsom, borg en onkosten;

Enkel fysieke biedingen

Kopen 1 en 2 kunnen worden samengevoegd MITS opleg van 10% bovenop de som van de hoogste biedingen voor beide kopen

INSTELPRIJS LOT 23: 45.316,85 EUR
INSTELPRIJS LOT 24: 64.566,85 EUR

DEFINITIEVE TOEWIJZING
Maandag 29 april 2019 om 15.00 uur
In Taverne “De Graanmaat”, te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 24

Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het kantoor van de verkoophoudende notarissen (tel. 03/722.91.92), op website www.notaris-verstraete.be (rubriek vastgoedaanbod) en op het Stadhuis te Sint-Niklaas, Dienst Patrimonium (tel. 03/778.32.60).

Kandidaat-kopers dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart.
Gehuwde kopers dienen BEIDEN aanwezig te zijn, in het bezit van hun huwelijksboekje en eventueel huwelijkscontract.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen