bouwblokkenstudie bouwblok met kleine schaal

Oproep deskundigen Gecoro

De Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) is de adviesraad voor het stedelijk beleid over ruimtelijke ordening. De Gecoro wordt in 2019 opnieuw samengesteld. De stad zoekt geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan de vergaderingen en bereid zijn hiervoor de nodige documenten door te nemen. De Gecoro telt 18 leden, waarvan 9 deskundigen en 9 vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Er worden ook evenveel plaatsvervangende leden aangeduid, een voorzitter en ondervoorzitter.
Social media sharing

Voor de deskundigen is de stad op zoek naar gemotiveerde kandidaten. Heb je door je opleiding, diploma of relevante beroepservaring affiniteit met ruimtelijke planning, stedenbouw, architectuur, landschaps- en tuinarchitectuur, erfgoed, jeugd, mobiliteit, vastgoed, milieu/duurzaamheid? Stel je dan kandidaat. Laat in een bijgevoegd cv blijken dat je voor deze vakspecifieke materie beschikt over de nodige relevante diploma’s en/of (beroeps)ervaring. Een verdere motivering van je eventuele vertrouwdheid met Sint-Niklaas en kennis van de hedendaagse ruimtelijke problematieken en methodieken en voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Sint-Niklaas is wenselijk. Gezien de regelgeving over de man/vrouw-verhouding, gaat een bijzondere oproep uit naar vrouwelijke kandidaat-leden.

Als je bereid bent om in de Gecoro als voorzitter of ondervoorzitter te zetelen, gelieve dit dan bijkomend in je sollicitatie te vermelden. Richt je kandidatuur uiterlijk op 31 juli 2019 aan:

College van burgemeester en schepenen,

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen