Regenboogvlaggen op de Grote Markt

17 mei: Sint-Niklaas heeft nieuw regenboogplan

Sint-Niklaas geeft al jaren een stem aan de LGBTQ+-gemeenschap. De stad verankert nu ook structureel alle kleuren, via een lokaal regenboogbeleid, waar een heel concreet actieplan aan is gekoppeld. Op die manier zet de stad maximaal in op gender(gelijkheid), genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie van dinsdag 17 mei zijn we klaar om dit actieplan in gang te zetten.
Social media sharing

17 mei is de dag waarop de stad traditioneel zichtbaarheid creëert voor de LGBTQ+-gemeenschap. Dat gebeurt onder meer met regenboogvlaggen op de Grote Markt, aan het stadhuis en het welzijnshuis.
Deze keer pakken we ook uit met een nieuw en heel tastbaar lokaal regenboogbeleid, dat uitgewerkt is in een concreet actieplan. Dat is het resultaat van een inspraak- en participatietraject dat in 2019 is opgestart met het 'stadsgesprek diversiteit'. In 2021 volgde een inspraakronde over het lokaal regenboogbeleid, dat daarna via klankbordgroepen verder werd verfijnd.

Regenboogzebrapad

Een greep uit het actieplan:

·  We organiseren vanaf 2023 'omstaanderstrainingen' voor inwoners van Sint-Niklaas, waar iedereen kan leren hoe ze gepast kunnen reageren als ze slachtoffer of getuige zijn van een haatmisdrijf.
·  We bekijken of Het Overkophuis een lokaal kan openstellen voor LGBTQ+-jongeren zodat ze een praatgroep kunnen oprichten en elkaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten.
·  We bekijken of we in de nieuwe stadsgebouwen genderneutrale of genderinclusieve toiletten kunnen voorzien.
·  We willen het regenboogbeleid zichtbaar maken in de stad doorheen het hele jaar. Een voorbeeld hiervan is het regenboogzebrapad aan de Grote Markt en aan het kruispunt Driekoningen (2022).
·  We bieden vormingen aan rond het thema genderdiversiteit en -expressie voor professionele hulpverleners en personeel van scholen.
·  We organiseren een jaarlijks overleg met de lokale politie om te bekijken hoe we kunnen werken aan preventie van zinloos geweld tegen LGBTQ+-personen.
·  We zetten extra in op LGBTQ+ en mensen met een migratiegrond. We doen dit omdat het thema rond genderdiversiteit en genderexpressie nog vaak in de taboesfeer zit en we een dialoog willen opstarten. Dat gebeurt in 2024 met een vormingstraject in samenwerking met verenigingen van en voor mensen met een migratieachtergrond in Sint-Niklaas. 

Info: Blerina Kamberi, deskundige inclusief beleid, 03 778 61 66

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen