Kleemstraat

Aanpassing snelheidssluizen Bosstraat, Gouden Leeuwstraat en Kleemstraat

Enkele weken geleden plaatste het stadsbestuur snelheidssluizen aan de Bosstraat, Gouden Leeuwstraat en de Kleemstraat in proefopstelling. Deze snelheidssluizen werden geplaatst om het snelheidsprobleem in deze straten aan te pakken. Onze metingen en snelheidscontroles wijzen uit dat de gereden snelheid regelmatig ver boven de toegelaten 50 km/u lag. Een brede groep buurtbewoners vroeg terecht maatregelen op deze veelgebruikte wandel -en fietsroute.
Social media sharing

De opstelling was een nieuwe opstelling, met twee snel opeenvolgende wegversmallingen. Deze bleken op basis van de feed-back zeer effectief om de snelheid te remmen, maar leveren ook veel ongemak voor de zachte weggebruiker: onveiligheidsgevoel, gebrekkige zichtbaarheid en file voor de fietser.  

Daarom wordt de opstelling en de signalisatie vandaag aangepast door in de plaats van 2 opeenvolgende wegversmallingen er slechts 1 over te houden. Dit zal de effectiviteit van de snelheidssluis verminderen maar is een antwoord op het ongemak van de zachte weggebruiker. We zullen nu verder bekijken en evalueren welke bijsturingen nog kunnen gebeuren in de komende weken en maanden.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen