Bekroonde winkelwandellus breidt uit: herinrichting Prins Albertstraat gaat van start

Bekroonde winkelwandellus breidt uit: herinrichting Prins Albertstraat gaat van start

Op dinsdag 26 september starten werken in de Prins Albertstraat. Daarmee wordt de winkelwandellus, in mei nog bekroond met de Prijs Publieke Ruimte, ook naar deze mooie centrumstraat gebracht. In ‘fase Albert’ vernieuwt de stad de Prins Albertstraat met vele groenaccenten, fraai straatmeubilair en de nodige ruimte voor de zachte weggebruiker. De prachtige gevels zullen hiermee extra tot hun recht komen. Tijdens deze werken krijgt de straat ook een gescheiden riolering. De werken moeten eind juni 2024 afgerond zijn.
Social media sharing

Eerder deze week zakten nog zo'n 45 deelnemers uit heel Vlaanderen af naar Sint-Niklaas voor een themadag van het Infopunt Publieke Ruimte. De deelnemers maakten ook een wandeling door de straten van de winkelwandellus, als hét voorbeeld van duurzaam ingerichte openbare ruimte. De winkelwandellus kreeg in mei immers de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte. Die prijs bekroont de beste realisaties in de openbare ruimte in heel Vlaanderen en wordt jaarlijks uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte, het Vlaamse kenniscentrum voor openbare ruimte. Iets om heel fier op te zijn, want de Prijs Publieke Ruimte staat bijzonder hoog aangeschreven.

Themadag van het Infopunt Publieke Ruimte

Fase Albert 
Het traject van de winkelwandellus in de stadskern is ingedeeld in vier fasen, verwijzend naar een straatnaam of instelling in het gebied: Richard, Paul, Albert en Mercator. 
In de fase Richard zijn Richard Van Britsomstraat, Casinostraat en Broodstraat helemaal afgewerkt. De Boonhemstraat komt nog aan bod. In fase Paul zijn Collegestraat, Schouwburgplein en Paul Snoeckstraat al volledig afgerond. 
Nu start fase Albert, met de herinrichting van de Prins Albertstraat. De werken beginnen op dinsdag 26 september en duren tot juni 2024.
Aan deze werken gaat een heel informatie- en participatietraject vooraf, waarbij buurtbewoners feedback konden geven over de verkeerscirculatie in de buurt en het ontwerp voor de straat. Op www.sint-niklaas.be/winkelwandellus is daarover alle info te vinden. 
Fase Mercator tot slot, met Regentieplein, Zamanstraat en Dr. Verdurmenstraat, komt na 2024 aan bod. 

Casinostraat

Aantrekkelijk en veilig 
Met de aanleg van de winkelwandellus tussen de Grote Markt en het Stationsplein maakt de stad de centrumstraten aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. De winkelwandellus loopt door het hart van de stad. Daarom is de aanleg van de winkelwandellus ook gericht op meer verkeersveiligheid en een grotere verkeersleefbaarheid.
Ontharding en vergroening zijn de uitgangspunten, om bij te dragen aan de klimaatbestendigheid van de binnenstad. De heraanleg van de straten gebeurt volgens vaste principes en in een herkenbare stijl, om de aantrekkelijkheid van het hele centrum te vergroten. De winkelwandellus maakt deel uit van de grote stadskernvernieuwing, met de heraanleg van de Grote Markt als sluitstuk. 

Ontwerp voor de Prins Albertstraat
De Prins Albertstraat wordt een enkelrichtingstraat. Autoverkeer zal enkel mogelijk zijn van het Regentieplein in de richting van het Stationsplein. Fietsers mogen in beide richtingen rijden. De straat wordt ingericht zoals De Casinostraat. Er worden parkeerstroken ingericht in kleiklinkers langs beide kanten van de straat, in combinatie met groenzones. Op twee plaatsen in de straat wordt een gelijkgrondse aanleg in kleiklinkers voorzien op een plateau. Dit heeft een tweeledig effect: enerzijds remt dit de snelheid af van het gemotoriseerd verkeer en anderzijds zorgt dit voor extra kwalitatieve ruimte. Op het plateau in het midden van de Prins Albertstraat worden bijkomend nog zitbanken geplaatst. 
De detailplannen zijn te vinden op www.sint-niklaas.be/winkelwandellus/fase-albert

Bereikbaarheid 
Tijdens de werken in de Prins Albertstraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer kan omrijden vanaf het Regentieplein naar de Regentiestraat, Truweelstraat en Mercatorstraat. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werfzone via het Regentieplein of via het Stationsplein, bereikbaar via Regentieplein, Regentiestraat, Stationsstraat, Stationsplein. 
Woningen blijven maximaal bereikbaar tijdens de werken. Parkeren in de straat is niet mogelijk. Bewoners 
kunnen parkeren in de omliggende straten of gebruikmaken van de dakparking Stationsstraat aan een 
verminderd tarief. 

► Info: www.sint-niklaas.be/winkelwandellus
 

Tom Dhollander van het Infopunt Publieke Ruimte met schepen voor Publieke Ruimte Carl Hanssens.
Deelnemers uit heel Vlaanderen bezoeken de winkelwandellus tijdens een themadag van het Infopunt Publieke Ruimte deze week.
De Prins Albertstraat
De winkelwandellus
Deelnemers uit heel Vlaanderen bezoeken de winkelwandellus tijdens een themadag van het Infopunt Publieke Ruimte deze week.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen