Buurtinformatienetwerk

Buurtinformatienetwerk Patershoek officieel ingehuldigd

Op donderdag 17 december werd de partnerovereenkomst in het kader van het Buurtinformatienetwerk van BIN Patershoek officieel ondertekend door de burgemeester, de korpschef en buurtcoördinator Karel Buys. Sint-Niklaas telt momenteel 5 buurtinformatienetwerken: BIN Belsele-Populier en BIN Vossekot bestonden al enkele jaren. Sinds kort zagen ook BIN Patershoek en BIN Charlotte het levenslicht. Het vijfde buurtinformatienetwerk BEPASIN is een BIN-Z voor de bedrijvenparken in Sint-Niklaas.
Social media sharing

Waarom bestaan buurtinformatienetwerken?

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en politie binnen een bepaalde omgeving met als doel informatie uit te wisselen.

Binnen een buurtinformatienetwerk verspreidt de lokale politie berichten naar burgers over verdachte situaties en personen. De leden ontvangen een gesproken bericht op hun mobiele telefoon.

Wanneer er bijvoorbeeld wordt ingebroken in een bepaalde buurt, krijgen alle leden van het BIN een bericht om extra aandachtig te zijn. Een ander voorbeeld is een bericht met een persoonsbeschrijving van verdachte personen die van deur tot deur gaan.

De doelstellingen van een BIN zijn:

  • Verhogen veiligheidsgevoel
  • Versterken sociale samenhang
  • Aan preventie doen (criminaliteitsbeheersing)
  • Aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen
  • Verhogen van aangiftebereidheid
  • Verbeteren van het contact tussen politie en burger
  • Verminderen van de criminaliteit

Wat is een BIN niet?

Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies en operationele taken op zich neemt en verleent de leden geen voorrechten in hun contact met de politie.

BIN Patershoek

BIN Patershoek ontstond op initiatief van buurtbewoner Karel Buys. Op 24 april van dit jaar vond de eerste informatievergadering voor de buurtbewoners plaats. Intussen telt het buurtinformatienetwerk 27 leden. Sinds de opstart ontvingen de leden al enkele mails met preventietips en informatie over veiligheid. Ook de alarmering werd al enkele malen ingezet, maar dit betrof telkens een informatieve boodschap. Er zijn nog geen criminele feiten gemeld.

Wegens de coronacrisis is de ledenwerving wat stilgevallen en is ook een nieuwe informatievergadering onmogelijk geworden. De opstart van een BIN in deze periode is zeker niet vanzelfsprekend.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en mogen een mail sturen naar binpatershoek@gmail.com. Er werd ook BIN-folder opgemaakt die zal verdeeld worden aan alle inwoners die in het gebied van BIN Patershoek wonen.

BIN Patershoek is toegankelijk voor jong en oud.

“Hoe meer leden, hoe meer sociale controle. Samen houden we onze buurt in de gaten!", aldus coördinatoren Karel Buys en Matthew Staessens.

Bin Patershoek omvat de volgende straten: Patershoek, Vlyminckshoek, Nauwstraat, Warme Nauwstraat, Mispelstraat en Gentstraat (deel tussen de Nauwstraat en Warme Nauwstraat).

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen