Cocon

Cocon krijgt vorm: ontwerp voor circulaire toekomstsite is klaar

De toekomst duurzaam, sociaal en innovatief vorm geven, dat is de ambitie met Cocon aan de Heistraat in Sint-Niklaas. Tegen 2024 draait op die plek alles rond milieubewust ondernemen en circulaire economie. De architecten zijn nu klaar met het ontwerp voor de vernieuwing van de grote, oude industriële site, waar een belangrijk stukje van het Sint-Niklase toekomstverhaal zal worden geschreven.
Social media sharing

Cocon krijgt volop vorm, op een deel van de oude industriële site van het vroegere staalconstructiebedrijf Nobels-Peelman, tussen de Heistraat, de fietssnelweg F411 Sint-Niklaas-Hulst en de Nobels-Peelmanstraat. Die site wordt volop klaargemaakt voor het nieuwe en bijzondere hoofdstuk circulaire en sociale economie in Sint-Niklaas.

Cocon?
Cocon wordt een plek waar alles draait rond circulariteit en waar werken, leren, experimenteren en ontmoeten centraal staat. Wat komt er? Verhuurbare ruimtes voor circulaire ondernemers, een kenniscentrum circulaire economie voor het Waasland, gedeelde atelier- en vergaderruimtes, een cafetaria en een kwalitatieve buitenruimte.

Cocon moet de circulaire transitie in Sint-Niklaas en het Waasland vorm en inhoud geven. Want dat is ontegensprekelijk nodig. Daarbij zal Cocon niet alleen een belangrijke connectie leggen met Kringwinkel Den Azalee en het Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC), maar ook met de buurt, de stad en de hele regio. Voor burgers, verenigingen en ondernemers wordt Cocon dé plek waar ze ondersteuning vinden bij de circulaire transitie.
Cocon zal straks dus méér zijn dan alleen een gebouw. Het staat voor alles wat we samen doen om die transitie van de afvaleconomie naar de circulaire economie waar te maken.

Circulair?
Bij circulaire economie vermijd je wat de lineaire economie doet, namelijk producten maken, gebruiken en uiteindelijk als afval weggooien. Met circulariteit probeer je dat te doorbreken, door in te zetten op hergebruik, vandaag én in de toekomst.

Veranderingsgericht bouwen is een tweede belangrijke circulaire pijler: wat we nu bouwen, willen we ook makkelijk herbruikbaar maken in de toekomst. We creëren gebouwen die verandering efficiënt ondersteunen. Zo verklein je de kans op leegstand en verkommering wanneer het gebouw niet meer aan de actuele noden voldoet.

Bij de ontwikkeling van Cocon is circulair bouwen uiteraard hét uitgangspunt. Voor de inrichting wordt zowel materiaal gebruikt dat al aanwezig is op de site als materialen die van elders afkomstig zijn. We werken ook toe naar een ‘materialenpaspoort’ voor het gebouw, zodat we van alle onderdelen weten hoe we ze later nog kunnen gebruiken en hoe we ze kunnen demonteren. En het gebouw zal uiteraard ook energieneutraal zijn.

Cocon

Het ontwerp
De stad ging in zee met de architecten van ‘Studio Tuin en Wereld’ en ‘MikeViktorViktor’ voor het ontwerp van het gebouw. De ontwerpplannen zijn nu klaar. Begin december wordt een overheidsopdracht in de markt gezet voor het aanstellen van een aannemer. De werken zelf zullen starten in het voorjaar van 2023, om klaar te zijn in 2024.

Het ontwerp is gebaseerd op wat er al ís, op de kwaliteiten van het bestaande gebouw. De mooie, stevige betonnen en stalen structuren zijn intussen blootgelegd.  Wat aanwezig is, wordt maximaal behouden, zoals vloeren, trapopeningen en structuren.
Het uitgangspunt bij het ontwerp: wat we nu doen, mag toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen niet hypothekeren. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn daarom sleutelwoorden voor de architecten. Ateliers kunnen veranderen in vergaderruimtes, en omgekeerd. Bedrijven die zich in Cocon vestigen, zullen zelf kunnen beslissen hoe ze hun gehuurde ruimte indelen.

De toegang naar Cocon wordt ingericht aan de fietssnelweg F411. Er wordt maximaal ingezet op het bereiken van de site te voet en met de fiets. Er komt een doorsteek van Den Azalee naar Cocon, wat zal worden geaccentueerd met de luifels van de Grote Markt die hier een nieuwe functie krijgen.

Circubuild-award
Van Sint-Niklaas een echte circulaire stad maken, dat is het doel. En daarin vervult de stad nu al een pioniersrol. Daarvoor kreeg Sint-Niklaas in oktober al de Circubuild-award, die pioniers rond circulair bouwen in de kijker zet. 

►► Kijkdag
Wil je zelf een kijkje komen nemen in de oude fabriekshallen? Wil je meer weten over het concrete ontwerp? Je bent welkom op de kijkdag, op zaterdag 26 november tussen 11 en 16 uur. Graag vooraf inschrijven via www.sint-niklaas.be/cocon.

Cocon

Waarom Cocon?
Met Cocon wil de stad pionieren, innoveren en inspireren. Sint-Niklaas ziet het als één van de opdrachten om circulair bouwen te stimuleren. Het is immers een belangrijke factor in de transitie naar een circulaire economie.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 30 procent van de CO²-uitstoot, 38 procent van het primaire energiegebruik, 50 procent van de ontgonnen natuurlijke hulpbronnen en 33 procent van de afvalproductie. Het Belgische volume bouwafval steeg tussen 2004 en 2018 van 11 naar 22 miljoen ton. Vandaag gebeurt hergebruik van bouwmaterialen nog zeer weinig, ook in het Waasland. Het blijft makkelijker om afval te storten en er is te weinig informatie over materialen die kunnen worden hergebruikt. De vraag naar en het aanbod van materialen voor hergebruik is niet op elkaar afgestemd.

Hergebruik vermindert de afvalberg en vermindert het gebruik van nieuwe grondstoffen. Dat maakt deel uit van de oplossing om de klimaatdoelstellingen te behalen. En daar zet ook Sint-Niklaas heel sterk op in. Daarom, Cocon.

Cocon
Cocon
Cocon
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen