Cohousing Patershof

Cohousing Patershof: project in uitvoering

Het eerste cohousingproject in Sint-Niklaas in de Clementwijk is nog maar net bewoond, of er staan alweer nieuwe bewoners te trappelen om hun project 'Cohousing Patershof' voor te stellen. Dit gebeurt op woensdag 24 oktober om 19.30 uur, zaterdag 17 november om 10.20 uur en zaterdag 15 december ook om 10.30 uur, telkens in de Truweelstraat 138.
Social media sharing

Project

COHOUSING PATERSHOF is gepland op de Paterssite, in de levendige Elisabethwijk (hoek Truweelstraat en Leopold II-laan), op wandelafstand van het station van Sint-Niklaas. Het is een middelgroot project van een dertiental volledig uitgeruste wooneenheden. Deze zijn in grootte beperkt ten voordele van een gemeenschappelijke ruimte (GR) die een aantal woontaken overneemt. De GR zijn ook een uitbreiding van de woningen: elke bewoner is er thuis.

Deze GR is allereerst een centrale vergader- en ontmoetingsruimte, met keuken- en maaltijdgedeelte. Vervolgens wordt ook gedacht aan een zit- en leeshoek en een speelplek voor kinderen. Daarnaast is er een logeerkamer voorzien, een wasplaats, bergruimten, een fietsenstalling en een atelier of werkruimte. De GR is inpandig en maakt deel uit van het gebouw dat ook de woningen omvat.

Masterplan

Oorspronkelijk is de Paterssite de plaats waar Paters Minderbroeders geleefd en gewerkt hebben. Nadat de Minderbroeders afscheid namen van hun kerk, klooster en parochiezalen, kon de stad Sint-Niklaas in 2014 de site aankopen. Bij deze verkoop was het een uitdrukkelijke wens om een gemeenschapsfunctie te behouden in de traditie van de minderbroeders.

In samenspraak met buurtbewoners en gebruikers van de site, werd door Interwaas een masterplan voorbereid om op de Paterssite te voorzien in eigentijdse vormen van samenwonen. De uitvoering van dit plan vangt aan bij de Paterskerk die wordt verbouwd tot gemeenschapscentrum en cultuurhuis. Daarna worden er een 40-tal woningen gebouwd rondom een nieuw aan te leggen park. Dertien van deze woningen zullen tot COHOUSING PATERSHOF behoren. Daarnaast zijn er op de site ook sociale koopwoningen voorzien en een samenwoonproject voor senioren. Bijzonder is wel dat hier de voordelen van het stedelijk wonen kunnen samengaan met een rustgevende groene ruimte.

Samenwonen

De toekomstige bewoners van COHOUSING PATERSHOF willen een dynamische groep zijn die samen overleggen en beslissen. Zo is er in de groep een visie ontwikkeld die het samenwonen typeert met een aantal pijlers of eigenschappen.

Om te beginnen is COHOUSING PATERSHOF intergenerationeel en de bewoners zijn divers. Ongeacht leeftijd, achtergrond en levensovertuiging is elke bewoner volwaardig deelnemer aan het project van samenwonen. Om te kunnen samenwonen is het dus logisch dat de bewoners open en gastvrij zijn, mee voelen met de lotgevallen van een ander enz. Elke bewoner engageert zich hiervoor. Zo draagt iedere bewoner zorgt voor de andere bewoners volgens eigen aanvoelen, ervaring en inzicht en groeit een verbonden woongemeenschap. Aansluitend bij de zorg voor elkaar, zijn ze ook begaan met het milieu. Een waaier van beslissingen dient zich aan: van energie-neutraal wonen en het beperken van afval tot duurzame mobiliteit of het hebben van huisdieren.

Daarnaast wordt er bij belangrijke beslissingen aangaande het samenwonen, gestreefd naar een consensus. Dit vergroot de kans dat besluiten door alle bewoners aanvaard worden.

Ten slotte streeft COHOUSING PATERSHOF naar een wonen met hoge kwaliteit dat toch betaalbaar is. Het is dus nodig zeer prijsbewust te zijn bij de keuzes inzake ontwerp, inrichting en onderhoud van woningen en GR. Dit kan bijvoorbeeld door toestellen, materialen en diensten met elkaar te delen en te hergebruiken in plaats van te bezitten. Gedacht wordt aan wasmachines, werkgereedschap, internetprovider... Zo verkleinen niet alleen de kosten, maar eveneens de ecologische voetafdruk.

Meer info: www.cohousingpatershof.be

Persmoment

De pers wordt uitgenodigd voor een persmoment op 15 oktober om 19.30 uur in de Truweelstraat 138 te Sint-Niklaas. Hier krijgt u de kans om de bewoners te ontmoeten, het project beter te leren kennen en vragen te stellen.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen