Domenico Piola

DISEGNO (Tekening) - De tekening als proces. Expo in d'Academie beeld Sint-Niklaas

Schetsen en ontwerpen vormen de basis van een artistiek proces. Ze illustreren de vaak boeiende zoektocht van kunstenaars en leerlingen. Ze tonen het proces dat voorafgaat aan het product. Toch kan de schets ook op zichzelf staan, als dagboekfragment of zelfstandig kunstwerk, in 2D of 3D.
De intimiteit en kwetsbaarheid van de schets toont zeer mooi hoe een kunstenaar een bepaalde weg aflegt en tot het eindresultaat komt.
Het tweede luik van de dubbeltentoonstelling ‘Disegno’ (Tekening) wijden we aan schetsen van zowel hedendaagse kunstenaars als oude meesters, naast de schetsboeken en ontwerptekeningen van onze leerkrachten en leerlingen uit alle graden.
Social media sharing

Renaissance– en barokschilders Veronese, Cortona, Carricci, Piola en Cantarini (ea.) maakten niet alleen voorstudies voor schilderijen, maar eveneens voor ornamenten, plafond-en muurschilderingen en beeldhouwwerken. Bijbelse, mythologische en historietaferelen waren gegeerd in de 16de en 17de eeuw. De schoonheid schuilt niet alleen in de ouderdom van deze prenten, maar eveneens in de fragiliteit en tactiliteit. Zowel drager en materiaal zijn zeer goed geconserveerd, waardoor ze een treffend tijdsdocument vormen van het renaissance- en baroktijdperk. Hoewel zij dikwijls in opdracht van de Kerk of rijke bourgeoisie werkten volgens een strikt klassiek canon, drijft de eigenzinnigheid van de kunstenaar toch naar de oppervlakte in de schetsen. Perforaties en rasters leggen de behendigheid bloot voor het exact overbrengen van ornamenten in de marmer of andere materialen. Maar ook aantekeningen en frivoliteiten verraden de intimiteit en het buiten de lijntjes kleuren van de kunstenaar tegenover de heersende conventies.

Waar vroeger schetsen als tweederangs werden beschouwd, kunnen ze vandaag waardig op zichzelf staan, als dagboekfragment of zelfstandig kunstwerk. Dat bewijzen de voorstudies van schilderijen van moderne en hedendaagse meesters Jean Brusselmans, Philippe Vandenberg, Mario De Brabandere, Walter Swennen, Dan Van Severen, Peter Buggenhout en Bert Van Rossem.
Hoewel hier soms de rasters nog bloot worden gelegd, wordt de klassieke vormentaal radicaal verlaten richting kubisme en abstractie. De moderniteit luidde een nieuwe mentaliteit en zienswijze in tijdens de 19de eeuw, die zich volledig ontpopt na WOI. Het zoeken naar een essentiële vormentaal zorgt voor een doorbraak in de kunstgeschiedenis.

Jean Brusselmans, 20ste eeuw, Vlaams Expressionisme

Jean Brusselmans

Hedendaags kunstenaars Sven ’t Jolle, Ronny Delrue, Riette Wanders, Bert Van Rossem, Philip Metten, Karen Vermeren, Josse Pyl, Koen Muller en Robin Vermeersch zoeken hun weg zowel via figuratieve als abstracte vormentaal. Delrue en ’t Jolle zien het tekenen als een noodzaak en communicatiemiddel waarin het creatieve proces net zo belangrijk is als het eindresultaat.
‘t Jolle en Vermeren laten het niet na een actueel kritisch-politieke lading in hun werk te steken. Pyl denkt na over taal en hoe die ook anders kan overgebracht worden dan in woorden.

Bert Van Rossem, hedendaags werk

Bert Van Rossem

Eveneens krijgen we een inkijk in de 2D en 3D -ontwerpen van hedendaags kunstenaars en docenten aan deze academie (Benny Luyckx, Olivier Deprez, Tim Polfliet, Maaike Huys, Marie-Louise De Cauwer, Ellen De Vos, Dominiek Delporte, Evelien Hoedekie, Myriam Mestiaen, Michael Pycke, Edith Ronse, Kim Stumpf, Hilde Van der Beken, Gieles Van Duyse, Viola Vandomme en Robert Van Dromme). Voorstudies voor schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, fotokunst, vrije grafiek, illustratieve vormgeving, edelsmeedkunst en interieurvormgeving, worden afgewisseld met schetsen voor keramiek, animatiefilm, mode, schoenontwerp en zelfs theaterproducties. De rijke veelzijdigheid van onze leerkrachten wordt aangevuld met de schetsen en voorstudies van de leerlingen aan d’Academie uit alle graden. De organisatie van deze expo gebeurde door Benny Luyckx, Annelies Van Wetteren, Oliver Deprez, Frank Van Hiel en Niko Van Stichel.

Michael Pycke, hedendaags werk

Michael Pycke

Marloes Kuipers, leerling keramiek, hedendaags werk

Marloes Kuipers

Oude meesters uit privé-collectie: Veronese | Cortona | Fabry |Titiaan | Carracci | Oudry | Guardi |Prud’Hon | Cantarini | Perino del Vaga | Bassano | Piola | Cantarini | Rubens, ..
Moderne meesters uit privé-collectie: Jean Brusselmans| Philippe Vandenberg | Mario De Brabandere | Walter Swennen | Dan Van Severen| Peter Buggenhout
Hedendaags kunstenaars: Marie-Louise De Cauwer | Olivier Deprez | Ellen De Vos | Dominiek Delporte | Ronny Delrue | Evelien Hoedekie | Maaike Huys | Sven ’t Jolle | Benny Luyckx | Koen Muller| Myriam Mestiaen| Philip Metten | Tim Polfliet | Michael Pycke| Josse Pyl | Edith Ronse | Koen Rossaert | Kim Stumpf | Hilde Van der Beken | Gieles Van Duyse | Viola Vandomme | Robert Van Dromme | Bert Van Rossem | Robin Vermeersch | Karen Vermeren | Riette Wanders, en werk van de leerlingen van d’Academie

Praktisch:

6 april – 19 mei 2019 | Vierkante zaal en Annex | d’Academie voor Beeld Sint-Niklaas

Open: woensdag, donderdag 14 -17 uur | zaterdag, zondag 10 -12 uur en 14-17 uur
Tijdens de Paasvakantie van 8 april tot 22 april enkel open tijdens het weekend.
Gesloten op Paaszondag

Paul Snoekstraat 3 | 9100 Sint-Niklaas | 03 778 38 70 | sask@sint-niklaas.be | www.academiesintniklaas.be

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen