Sportraad

Een nieuw elan voor de sportraad

De stedelijke sportraad heeft zijn 42 jaar oude structuur neergelegd, om een nieuwe, actieve rol op te nemen in een snel veranderende maatschappij. Met dat doel loopt er een wervingscampagne voor 12 gedreven sportliefhebbers, die de vernieuwde werking vorm zullen geven.
Social media sharing

De keuze voor een nieuw klankbord van sportief Sint-Niklaas

De samenstelling en het functioneren van de stedelijke sportraad wordt al een tijd in vraag gesteld. De functie van de sportraad als kanaal om vragen en behoeften van het Sint-Niklase sportleven te laten doorstromen naar het stadsbestuur, werd vaak niet herkend aan de basis. Ook andere zwaktepunten werden gedetecteerd. De impact van de reguliere sportclubs op de adviesverlening van de sportraad was steeds dominant. Een substantieel deel van de bevolking, dat in een veranderende maatschappij meer en meer sport en sportief beweegt buiten de klassieke sportverenigingen, vindt in de huidige sportraad te weinig klankbord. De grootte van de vergadergroep maakt het moeilijk om intensief en diepgaand van gedachten te wisselen met voldoende inspraak van alle leden.

De stedelijke sportraad werd - als adviesorgaan voor sport - opgericht in 1977 bij de fusie van gemeenten. Gedurende zeven legislaturen of 42 jaar lang bleef de structuur quasi onveranderd, geïnspireerd op die van een grote vereniging: enerzijds een algemene vergadering waarvan alle erkende sportclubs deel uitmaken, anderzijds een uitvoerend comité of raad van bestuur waarin afgevaardigden van sportdisciplines zetelen, aangevuld met gecoöpteerde leden of deskundigen, samen goed voor een gezelschap van 20 personen of meer.

Doorstart met eigentijds, actief profiel

De sportraad heeft daarom de beslissing genomen om de oude structuur neer te leggen en een frisse doorstart te maken. Hij wil nog meer dan nu een actieve rol spelen als eerste sportadviseur en dat binnen een breder wordend participatiegebeuren. Om dat te kunnen doen, wil hij zijn kern herleiden tot een groep van maximum 12 personen, zo divers – in alle betekenissen van het woord - mogelijk samengesteld met respect voor de decretale genderverhouding. 12 personen die niet worden afgevaardigd vanuit sportdisciplines en dus sportclubs, maar vanuit de sportief geëngageerde bevolking. 12 personen met een ruime kijk op het sportweefsel van de stad.

Daarnaast wil de sportraad in samenwerking met het stadsbestuur éénmaal per jaar een breed open sportforum organiseren, waarop specifieke thema’s kunnen worden toegelicht en besproken door alle geïnteresseerde burgers. Tenslotte wil de sportraad de werking van tijdelijke en permanente satellietgroepen bevorderen en uitbreiden.

Om dat allemaal te realiseren hebben de algemene vergadering van de sportraad en de gemeenteraad intussen de nieuwe statuten van de stedelijke sportraad goedgekeurd. De sportraad liet zich voor dit vernieuwingsproces inspireren door het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Oproep in wervende campagne (zie flyer in bijlage)

Voor de rekrutering van kandidaten voor de sportraad ‘new look’ wordt een breed opgezette campagne gelanceerd onder de slogan ‘Nieuwe sportraad zoekt frisse spelverdelers (m/v)’. Kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden op

www.sinsport.be

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen