stemmen

Engagementsverklaring woonzorgcentra en verkiezingen

Stemmen is verplicht maar heeft daarnaast ook een sociale functie. Ouderen in woonzorgcentra moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om deel te nemen aan de samenleving. De stad ondertekent samen met de directies van de woonzorgcentra in Sint-Niklaas een engagementsverklaring. Zo voelen zij dat hun stem letterlijk en figuurlijk nog van tel is!
Social media sharing

Vanuit verschillende hoeken zijn er bezorgdheden of bewoners in woonzorgcentra voldoende de mogelijkheid hebben om te gaan stemmen. Dit naar aanleiding van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2018. Onder andere de Vlaamse Ouderenraad, de VVSG en de Sint-Niklase seniorenadviesraad roepen op om ondersteunende acties te ondernemen voor deze ouderen Stemmen is verplicht maar heeft daarnaast ook een sociale functie. Ouderen in woonzorgcentra moeten immers zoveel mogelijk de kans krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Zo voelen zij dat hun stem letterlijk en figuurlijk nog van tel is!

Stemmen is in de praktijk niet voor elke bewoner een gemakkelijk proces: je moet eerst de kiesbrief vlot bij je krijgen, er is de verplaatsing naar het stembureau en het digitaal een stem kunnen uitbrengen. Of de bewoner moet de documenten voor een volmacht in orde brengen.

Om met alle organisaties en betrokkenen de krachten te bundelen en deze boodschap gezamenlijk uit te dragen, wordt deze engagementsverklaring opgesteld. Op 16 juli tekenen zowel de stad als het OCMW en de overige directies van de woonzorgcentra van groot Sint-Niklaas ( Samen Ouder, Philippus Neri, Senior Living Group en Orelia) deze engagementsverklaring. Het gaat over 5 woonzorgcentra van het OCMW, drie van Samen Ouder, een van Senior Living Group, een van Philippus Neri en een van Orelia, in totaal 11 woonzorgcentra.

Deze engagementsverklaring is tot stand gekomen nadat de directies van de woonzorgcentra werden opgeroepen om hierover van gedachten te wisselen. Het is de bedoeling dat alle bewoners op een vlotte manier hun kiesbrief ontvangen. Daarnaast krijgen ze een infobrief over de verkiezingen en kunnen ze een infosessie bijwonen. Veel bewoners zullen hulp krijgen van hun familieleden maar het stadsbestuur doet ook een oproep naar vervoersmaatschappijen die mensen met een beperkte mobiliteit kunnen helpen om het stemlokaal te bereiken. Om in te zetten op de beleving van de verkiezingen zullen ook foto’s van verkiezingspropaganda uit Bibliotheca Wasiana ter beschikking gesteld worden van de woonzorgcentra.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen