Extra Vlaamse middelen voor toekomst Reinaert Galerij: op weg naar een aantrekkelijke centrumlocatie voor wandelen, wonen en winkelen

Extra Vlaamse middelen voor toekomst Reinaert Galerij: op weg naar een aantrekkelijke centrumlocatie voor wandelen, wonen en winkelen

De Reinaert Galerij kampt al jaren met veel leegstand, een sterke verloedering en bijgevolg weinig tot geen bezoekers. Verscheidene pogingen om nieuw leven in de galerij te blazen, liepen in het verleden op een sisser af. Het stadsbestuur besloot om zelf initiatief te nemen om dit complexe pijnpunt in het stadshart aan te pakken, met de aankoop van 50 van de zowat 60 panden in de winkelgalerij. Dat gebeurt met steun van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns keurde nu voor de tweede keer een subsidie van 500.000 EUR goed voor een nieuwe toekomst voor de Reinaert Galerij.
Social media sharing

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen gelooft zeer sterk in dit initiatief van de stad. Om de aankoop van de panden te kunnen realiseren, kwam de Vlaamse overheid eerder al over de brug met een subsidie van 500.000 EUR.
Daarnaast kreeg de stad vanuit het Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen zowel in 2022 en 2023 een projectsubsidie van 549.503 EUR voor investeringen in stadsvernieuwingen, die ook werden benut voor deze herontwikkeling in het stadshart. Dat maakt dat dit stadsvernieuwingsproject tot nu toe grotendeels werd gefinancierd met Vlaamse subsidies.

Naar een nieuwe toekomst
De winkelpanden maken plaats voor een aangename wandel- en fietsdoorsteek, een beperkte woonontwikkeling en … hedendaagse winkelpanden. Daarvoor kocht de de voorbije twee jaar 50 panden in de Reinaert Galerij. De aankoop van deze panden was noodzakelijk om mee vaart te zetten onder een nieuwe toekomst voor de winkelgalerij.

Een toekomstbeeld voor de Reinaert Galerij, aan de kant van de Stationsstraat.

Aantrekkelijke doorsteek
Het ruimtelijk masterplan voor de Reinaert Galerij is intussen volop in opmaak en zo goed als rond. “De doorgang tussen de Stationsstraat en de cultuursite wordt de ruggengraat van het nieuwe project. Het wordt een aantrekkelijke publieke openluchtdoorsteek voor fietsers en voetgangers”, kondigt schepen voor Stadsontwikkeling Carl Hanssens aan. “De winkelpanden tussen Collegestraat en Stationsstraat worden afgebroken en maken plaats voor een nieuw deel van de winkelwandellus, die eerder dit jaar bekroond werd met de prestigieuze prijs Publieke Ruimte 2023.”

Aan de toegangen Grote Markt en Stationsstraat blijft er ruimte voor detailhandel, horeca en dienstverlening. “Met alle eigenaars van de commerciële panden zijn de voorbije twee jaar open gesprekken gevoerd om samen tot een gewenste oplossing te komen. De meesten wilden hun pand verkopen, anderen wilden blijven en zetten zich mee achter de herontwikkeling”, aldus schepen voor Economie Ine Somers.

De Reinaert Galerij heeft een totale oppervlakte van 3.550m². Grenzend aan de toegangen Grote Markt en Stationsstraat komen er in totaal 8 hedendaagse commerciële panden. Op de as tussen de Grote Markt en de cultuursite zullen de meeste winkelpanden verdwijnen. Voor deze as wordt de laatste hand gelegd aan een onderzoek voor een beperkt woonproject. De parking onder de Reinaert Galerij blijft behouden.

In 2024 zouden de nodige vergunningen worden aangevraagd om afbraak en opbouw te starten in 2025. In de tussentijd zal de stad de bestaande panden in haar eigendom in verschillende fasen bestickeren met fraaie beelden, om de doortocht door de galerij aangenamer te maken. 

Ook gemeenteraadslid Jos De Meyer bedankt Vlaamse minister van Economie en Innovatie Jo Brouns voor de financiële steun voor dit innovatief project in het stadshart: “Dit project is een opportuniteit om de stadskern een nieuwe stimulans te geven, mits verder de juiste keuzes worden gemaakt! Vandaar dat wij dit project van bij de aanvang hebben gesteund.”

Extra Vlaamse middelen voor toekomst Reinaert Galerij: op weg naar een aantrekkelijke centrumlocatie voor wandelen, wonen en winkelen
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen