Problemen energiefactuur

Financiële steun bij eindafrekening energiefactuur voor lage inkomens

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas neemt extra maatregelen om inwoners met betaalproblemen door de stijgende energiefactuur te ondersteunen. De stad zet hulpverleners in om die inwoners te begeleiden en samen naar een oplossing te zoeken voor de financiële moeilijkheden die zich voordoen. Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de eindafrekening van hun energiefactuur rekenen op een éénmalige geldelijke tussenkomst, die afhankelijk van hun situatie al dan niet moet worden terugbetaald.
Social media sharing

Hulpverleners stadsbestuur helpen inwoners met betaalproblemen hoge energiefactuur

In een campagne roept Sint-Niklaas zijn inwoners op die in financiële nood dreigen te geraken door de hoge energieprijzen. Ze krijgen de raad een hulpverlener in het welzijnshuis te contacteren, en dit niet uit te stellen voor de moeilijkheden nog groter worden. De hulpverleners in het welzijnshuis van Sint-Niklaas staan klaar om samen met de inwoners naar een oplossing te zoeken voor hun mogelijke financiële problemen.

Dat kan gaan om een geldelijke tussenkomst in de vorm van een renteloze lening, een verwarmingstoelage, het uittekenen van een evenwichtig en haalbaar budgetplan tot bemiddeling voor een afbetalingsplan bij de energieleverancier.

Eenmalige financiële steun bij eindafrekening

Wie een erg laag inkomen heeft, krijgt bij de eindafrekening van de energiefactuur een éénmalige financiële steun. Het stadsbestuur wil daarmee voorkomen dat een deel van de bevolking schulden gaat maken, wat hun geldzorgen nog zou verergeren. De tussenkomst wordt gefinancierd door middelen uit het energiefonds.

Inwoners die met een maandelijks inkomen moet rondkomen dat lager is of gelijk aan wat een alleenstaande of een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen ontvangt een éénmalige tussenkomst van 100% op de oplegsom. Dat inkomen is het zogenaamde referentiebudget dat berekend wordt door CEBUD, een totaal onafhankelijk CEntrum voor BUDgetadvies- en budgetonderzoek. 

Wie maximum 15% meer inkomen heeft dan het referentiebudget ontvangt een tussenkomst van 80%. Wie maximum 25% meer overhoudt dan het laagste inkomen kan rekenen op een financiële tussenkomst van 60%.

Aan al die financiële tussenkomsten is wel de voorwaarde verbonden dat werd ingegaan op de verhoogde voorschotfactuur van de energieleverancier. Het eventuele spaargeld of ander roerend kapitaal mag ook niet meer dan 2.500 EUR bedragen.

Wie meer spaargeld heeft, kan ook nog op die financiële tussenkomst rekenen, maar die steun wordt dan teruggevorderd. Dit geldt ook voor inwoners met een laag inkomen die een eigendom hebben die ze bewonen.

Tenslotte zijn er ook preventieve maatregelen voorzien, onder meer om het energieverbruik in een woning te doen dalen. Daarvoor doet het stadsbestuur beroep op de energiesnoeiers van het maatwerkbedrijf Den Azalee uit Sint-Niklaas. Op vraag van de bewoner voeren die in de woning een energiescan uit, waaruit blijkt waar kostbare energie verloren gaat. De energiescanners controleren ook alle energiefacturen en maken op basis van alle gegevens een evaluatie en stellen kleine maatregelen voor. Op die manier kan er al flink wat worden bespaard op de factuur van elektriciteit, gas.

 

INFO REFERENTIEBUDGET

Het referentiebudget wordt berekend op basis van goederen en diensten die noodzakelijk zijn om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Het prijskaartje van al die goederen en diensten samen geeft aan wat de ondergrens is. Wie een inkomen heeft dat hieronder ligt, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving.

MEER INFOWelzijnshuis Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, communicatie, Danny Bontinck, 03 778 66 66, welzijnshuis@sint-niklaas.be

 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen