Beeld van de heraangelegde Keizerstraat

Heropening Keizerstraat markeert mijlpaal in rioproject Zwaanaarde

Op maandag 18 maart 2024 gaat de Keizerstraat in Sinaai opnieuw open voor doorgaand verkeer. Hiermee wordt een belangrijke fase afgerond in rioproject Zwaanaarde. Met de heropening van de Keizerstraat is de centrale verbindingsweg tussen het centrum van Sinaai en Eksaarde opnieuw voor alle verkeer toegankelijk.
Social media sharing

Deze belangrijke verbindingsas was al sinds het voorjaar van 2022 gesloten voor doorgaand verkeer, gedurende meer dan een jaar zelfs met slagbomen. De afsluiting was nodig om noodzakelijke rioleringswerken en voorbereidende nutswerken uit te voeren. Na de ondergrondse werken kreeg ook de bovengrond een grondige vernieuwing: met gescheiden en verhoogde fietspaden werd de verkeersveiligheid en fietskwaliteit op de route sterk verbeterd.  
Met de heropening van de Keizerstraat zal niet alleen doorgaand verkeer weer mogelijk zijn, ook de bussen van De Lijn zullen hun gebruikelijke route tussen Sinaai en Eksaarde hervatten en de haltes in de Zwaanaardestraat en de Keizerstraat bedienen 

Naar het einde van rioproject Zwaanaarde 
Rioproject Zwaanaarde
is daarmee nog niet volledig afgerond. In de Leestraat, Wapenaarteinde en Heirstraat zijn de grootste werken achter de rug: de toplaag asfalt wordt er nog aangelegd in mei. De straten zijn enkel bereikbaar voor lokaal verkeer. Om de verkeersveiligheid te verhogen wordt op het kruispunt Leestraat-Leebrugstraat nog een verkeersplateau aangelegd. In de Leebrugstraat is de riolering vernieuwd, en de werken eindigen er midden juni, na de aanleg van de weg
 

In de laatste fase van rioproject Zwaanaarde wordt er gewerkt in de Weimanstraat, waar de rioleringswerken starten in mei. Het einde van de werken, en van het totale rioproject Zwaanaarde is voorzien eind oktober 2024. Deze timings zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden. 

Achtergrondinfo
Rioproject Zwaanaarde
is gestart met voorbereidende nutswerken in maart 2022. De rioleringswerken worden gefaseerd uitgevoerd sinds september 2022. We werken in de projectzone over een traject van ruim 5 kilometer. We zetten er in op waterzuivering, verkeersveiligheid, ontharding, vergroening en verfraaiing van het openbaar domein. Afvalwater van ongeveer 900 inwoners (400 woningen) wordt er aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. Daarmee willen we de regio beter beschermen tegen wateroverlast en de verwerking van afvalwater beduidend verbeteren. 
 

De kostprijs van het project werd geraamd op 11,5 miljoen EUR, waarvan 7,8 miljoen EUR wordt gedragen door de stad en 3,7 miljoen EUR door Aquafin. Door hun schaalgrootte en impact komen de werken het uitzicht van het westelijk deel van Sinaai aanzienlijk ten goede. 

► Meer info op de webpagina van het rioproject Zwaanaarde 

Is generated
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen