Schepen Carl Hanssens op de driehoek die in fase 2 onthard zal worden

Houtbriel wordt opnieuw groener: werken starten op dinsdag 7 maart

De Houtbriel wordt opnieuw een stukje groener. Vanaf dinsdag 7 maart legt de stad een groot, verhoogd plantvak aan voor inheemse vaste planten, struiken en bomen op de Houtbriel, in de driehoek voor het oorlogsmonument. Er is geen hinder voor het verkeer.
Social media sharing

Het onthardings- en vergroeningsproject voor de Houtbriel en het Sint-Nicolaasplein is door de Vlaamse overheid uitgekozen als ‘groenblauwe parel’. Dat wil zeggen dat verharding waar mogelijk verdwijnt, zodat er meer plaats is voor water en groen. Zo ontstaat er bij warme dagen minder hittestress en kan het water bij hevige regenval beter infiltreren in de bodem. Op die manier wil de stad zich voorbereiden op de toekomst en meteen de leefomgeving gezelliger en gezonder maken. De werken verlopen in verschillende fasen.  

Fase 1 (afgerond)
In fase 1 van het project zijn er al vijf grote plantvakken op de Houtbriel aangebracht op een plaats die voorheen verhard was. Ook de zone achter het oorlogsmonument, in de bocht aan de Kalkstraat, is al onthard. 

Plan Houtbriel met werken fase 1

Fase 2 (vanaf dinsdag 7 maart 2023) 
In een 2de fase brengen we een groot, verhoogd plantvak aan op de Houtbriel in de driehoek voor het oorlogsmonument. De werken starten op dinsdag 7 maart en duren tot de paasvakantie. Later in het voorjaar (april-mei) planten we inheemse, streekeigen begroeiingen zoals vaste planten, struiken en bomen in het plantvak.  

Tijdens de werken blijft de rijbaan op de Houtbriel vrij. De aannemer werkt vanuit de voetgangerszone, maar laat steeds voldoende ruimte vrij voor de voetgangers. Afvalophaling en leveringen voor de handelszaken op het plein blijven tijdens de werken steeds mogelijk. 

In combinatie met deze werken voert de aannemer een aantal lokale herstellingen uit op het Sint-Nicolaasplein. Ook hier blijft de rijbaan vrij en blijven afvalophaling en leveringen steeds mogelijk.  

Plan Houtbriel met werken fase 2

Fase 3 (najaar 2023 en voorjaar 2024)
In een 3de fase (in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024) ontharden we de zone op het Sint-Nicolaasplein aan de kerk en achter de horecazaken, in combinatie met recuperatie van regenwater van de kerk.  

Plan Houtbriel met werken fase 3

► Meer informatie over het project op www.sint-niklaas.be/groenblauweparels.   

► Het project ‘Groenblauwe parels' is een 'OK Toekomst'-project, dat onze stad klaar maakt voor de toekomst en duurzaamheid voorop plaatst. Zo willen we Sint-Niklaas klaar maken voor het Klimaatplan 2030. 

Schepen Carl Hanssens op de driehoek die in fase 2 onthard zal worden
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen