Gezinsopvang

Kroniek van 40 jaar stedelijke gezinsopvang

Van onthaalmoeder over onthaalouder tot kinderbegeleider in de gezinsopvang. In Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai staan vandaag 27 onthaalouders in voor de opvang van bijna 300 kinderen, al noemen ze nu kinderbegeleider in de gezinsopvang. Veertig jaar geleden vertrouwden ouders hun kinderen alleen maar toe aan onthaalmoeders. Intussen is er veel veranderd. Aan de vooravond van de viering van de 40ste verjaardag start een project van twee samenwerkende onthaalouders. Binnen deze opvangvorm is er plaats voor een groep van 18 kindjes. Op zaterdag 23 maart om 12.30 uur komen alle onthaalouders voor de jubileumviering samen in Huyse Sorgvliet.
Social media sharing

Op 15 maart 1979 schoot de stedelijke gezinsopvang in Sint-Niklaas uit de startblokken, toen nog onder de naam ‘dienst voor onthaalmoeders’.  De dienst startte met 1 maatschappelijk assistente. In dat eerste jaar sloten zich 25 onthaalouders aan, die samen 40 kinderen opvingen. Dat aantal breidde pijlsnel uit. Eind de jaren ’80 werd de kaap van 100 overschreden. Half de jaren ‘90  telde de stad 105 onthaalouders en werden jaarlijks zo’n 600 kinderen opgevangen. Het werd een groot succesverhaal en de stad Sint-Niklaas leverde een voorbeeld voor veel gemeenten in Vlaanderen.

Vanaf de jaren 2000 zette een dalende trend van het aantal onthaalouders in Vlaanderen zich in, mede door het uitblijven van een volwaardig statuut. Ook in Sint-Niklaas was dat niet anders.  Het team gezinsopvang ijvert overigens nog steeds ijvert voor een volwaardig statuut voor onthaalouders. Het ontbreken daarvan is tot op vandaag een pijnpunt, ook al is er sinds 2003 een beperkte sociale zekerheid via het zogeheten sui generis-statuut.

Momenteel ondersteunt en begeleidt het team gezinsopvang nog 27 onthaalouders, zowel in het centrum van Sint-Niklaas als in de deelgemeenten. Samen zorgen zij voor een mooi deel van de kinderopvang in de stad. Ze vangen net geen 300 kinderen op. De stedelijke gezinsopvang is er voor zowel baby’s en peuters als voor schoolgaande kinderen in vakanties en op schoolvrije momenten.

Sinds 1979 is er wel heel wat veranderd. Zo wijzigde de term ‘onthaalmoeder’ over ‘onthaalouder’ naar ‘kinderbegeleider in de gezinsopvang’. Waar de nadruk vroeger lag op ‘zorg’ en ‘oppas’, gaat nu de focus naar de pedagogische kwaliteit van de opvang. Het team gezinsopvang staat dan ook in voor de selectie van sterke onthaalouders en voor hun ondersteuning, opvolging en begeleiding. Onthaalouders werken niet meer uitsluitend alleen en in hun eigen woning, binnenkort start ook een project van twee samenwerkende onthaalouders. Binnen deze opvangvorm is er plaats voor een groep van 18 kindjes.

Er is steeds nood aan nog meer kinderopvang in Sint-Niklaas. Gezinsopvang biedt dan ook een sterk alternatief voor ouders die wensen dat hun kinderen opgroeien in een huiselijke omgeving, omringd door één onthaalouder als vaste waarde en een klein groepje kinderen.

Het belang van gezinsopvang staat op deze 40ste verjaardag dus meer dan ooit in de kijker en wordt op 23 maart in stijl gevierd, met het hele team van onthaalouders en medewerkers. Samen gaan ze ’s morgens op pad in de stad voor een feestelijke wandeling met gids. ’s Middags rond 12.30 uur komen alle onthaalouders samen in Huyse Sorgvliet.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen