Proximity

Lancering Proximity! Stad Sint-Niklaas zoekt Sint-Niklazenaren met ecologisch vernieuwende initiatieven.

Steeds meer burgers en verenigingen nemen het heft in handen en stellen op lokaal niveau oplossingen voor die bijdragen aan de ecologische transitie en die een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen. Zowel burgers als gevestigde vzw’s, startende coöperaties of dynamische wijkcomités zijn vandaag al het brein achter innovatieve projecten om de uitdagingen rond klimaat aan te gaan. Het stadsbestuur juicht deze initiatieven al langer toe, maar vond te weinig manieren om deze initiateven te stimuleren en op een makkelijke manier financieel te ondersteunen. Anderzijds zijn er een aantal ondernemers in de stad die graag financieel willen bijdragen om duurzame initiatieven te steunen, maar hebben ze te weinig zicht op de lokale opportuniteiten en is het opvolgen van die projecten te arbeidsintensief. Daarom sloot stad Sint-Niklaas een overeenkomst om die nieuwe klimaatinitiatieven ondersteunen via de campagne ‘Proximity’, een initiatief van de Belgische stichting Be Planet.
Social media sharing

Sint-Niklaas wil ten laatste in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Om dit doel te bereiken, focust het stadsbestuur van Sint-Niklaas  op zes thema’s: het uitwerken van een lokale voedselstrategie, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie, duurzame renovatie circulaire economie en klimaatadaptatie. Naast de eigen acties wil het stadsbestuur burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om mee hun steentje bij te dragen in de transitie naar een klimaatneutrale stad. Daarom lanceert de stad samen met BE Planet ‘Proximity’ waarbij projecten van burgers en verenigingen kans maken om financieel ondersteund te worden. In totaal is momenteel zo’n 35.000 EUR beschikbaar, waarvan 30.000 EUR van de stad en 5.000 EUR van ondernemers.

Lancering Proximity
De campagne ‘Proximity’ gaat van start op 23 september 2021 vanaf 10 uur. Vanaf dan kunnen projecten ingediend worden. Een projectvoorstel indienen kan  via www.proximitysintniklaas.be. Geïnteresseerde burgers, bedrijven en verenigingen hebben  tot 19 november 12 uur de tijd om een project in te dienen. In december 2021 buigt een jury zich over de ingediende voorstellen. De geselecteerde projecten krijgen een stevige financiële duw in de rug: minimum 2.500 EUR en maximum 10.000 EUR. Het toewijzen van de ondersteuning is slechts een eerste fase. In een tweede fase zal een crowdfundingscampagne/mobiliseringscampagne voor de projecten worden opgestart om nog extra middelen op te halen. In een derde fase volgt een slotevenement Ook hierna kunnen de gekozen projecten op verdere ondersteuning rekenen.

Ambassadeurs
Om de campagne te ondersteunen werden enkele lokale partners bereid gevonden om het ambassadeurschap op zich te nemen. Wallabieke, Den Azalee, VoedSaam vzw, Smaak van Waas en Avansa Waas-en-Dender zullen mee hun schouders onder het project zetten. Hun rol bestaat erin om projecten actief te begeleiden en met hun specifieke expertise doorheen het hele traject te loodsen.
De ambassadeurs hebben zich tegelijk bereid verklaard om hun netwerk in te zetten tijdens de mobiliseringscampagne. Daarnaast stimuleert Proximity de synergie tussen de verschillende projecten.

Bedrijfspartner
Als partner van Proximity maakt u deel uit van een dynamisch samenwerkingsverband tussen lokale actoren (de stad, bedrijven, ondernemers, burgers, verenigingen) dat u toelaat om zich in te zetten voor het klimaat en de ecologische transitie naargelang uw middelen en wensen. VDK Bank heeft als bedrijfspartner enthousiast ingetekend voor het project Proximity. Zo levert VDK Bank een financiële bijdrage voor de projecten van 5.000 EUR bovenop de 30.000 EUR die door de stad voorzien wordt.

Creativiteit stimuleren
De aanvragers mogen zelf heel creatief zijn in welke projecten die ze indienen. In andere steden werden al klimaatadaptieve parkjes aangelegd, repaircafés ondersteund en samentuinen opgericht. Zowat alles kan ingediend worden, zolang de projecten een algemeen een positief effect hebben op de ecologische transitie, het klimaat en de maatschappij op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. De projecten moeten beantwoorden aan minstens een van de zes vermelde thema’s en mogen niet nadelig zijn voor de andere.

Meer info
Voor vragen kan u terecht bij het team van ‘Proximity’ via info@proximitybelgium.be.

 

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen