affiches op de Grote Markt

Leidraad voor een propere stad in tien beelden

Voor sluikstorters is er in Sint-Niklaas geen plaats. Met tien opvallende campagnebeelden en bijhorende slogans gaat het stadsbestuur opnieuw de strijd aan tegen deze ergerlijke maatschappelijke kwaal. Met de campagne wil het stadsbestuur ook de 130 Sint-Niklase Schoonvolkers een hart onder de riem steken. De tien beelden trekken heel de zomer door de stadskern.
Social media sharing

Tien slogans, tien beelden

De slogans en beelden brengen het probleem en de remedies in kaart. De campagne gaat over de inzet van het stadsbestuur, maar ook over de verantwoordelijkheid van bewoners en bezoekers.

Stadsmodellen en personeelsleden poseerden voor de beelden bij deze slogans:

  • Schoon Volk. We houden onze buurt proper.
  • Ik hou de straat proper. Jij ook?
  • Een kleine moeite voor jou. Een wereld van verschil voor mij.
  • Hou het rein ons mooie speelplein!
  • Onze liefde is puur. Nu nog de natuur!
  • Deze brol hoort niet bij de glasbol.
  • Onverschilligheid leidt tot vuiligheid!
  • Wees chill en maak het verschil!
  • Zwervuil bij de vuilnisbak? Meld het! 03 778 30 00.
  • Vuilbak vol? Meld het! 03 778 30 00.

 

Een oproep

Dagelijks zijn Sint-Niklase Schoonvolkers aan de slag in hun straat en buurt om zwerfvuil op te ruimen. Dat is al enige tijd merkbaar in het straatbeeld. Vaak gaat het ook om ouders met kinderen. Niet alleen halen zij hierbij veel zwerfvuil op, hun zichtbare aanwezigheid werkt ook sterk sensibiliserend.

Ook het stadsbestuur zet een aangenaam en proper openbaar domein hoog op de agenda.

Verspreid over het grondgebied van onze stad staan er 565 vuilnisbakken, die 2, 3, 4 keer per week of zelfs dagelijks geledigd worden. Maandelijks verwerkt de dienst openbare reinheid zo’n 200 meldingen. En meerdere ploegen zijn dagelijks op pad om straten, pleinen, parken en groenzones preventief proper te houden, zodat inwoners dit niet moeten melden. Bij het rein houden van het openbaar domein zijn elke dag zo’n 40 medewerkers betrokken.

Het stadsbestuur doet, naar aanleiding van deze nieuwe zwerfvuilcampagne, een oproep aan klassen, verenigingen, instellingen en bedrijven om een zwerfvuilactie te organiseren.

Wie een actie meldt aan het stadsbestuur via communicatie@sint-niklaas.be, kan rekenen op logistieke steun en wordt uitgelicht via de stadsmedia.

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen