Flitskast in de Grote Heimelinkstraat

Lokale politie test nieuwe flitskast uit in Grote Heimelinkstraat en Vlasstraat

De lokale politie van Sint-Niklaas zet de komende twee weken een nieuwe LIDAR-flitspaal in, in de Grote Heimelinkstraat en in de Vlasstraat. Met de resultaten evalueert de lokale politie of deze vorm van snelheidshandhaving toekomstgericht interessant kan zijn.
Social media sharing

Een LIDAR is een grote, zichtbare flitspaal die in beide rijrichtingen tegelijk overtredingen kan vaststellen. De politiezone Sint-Niklaas test de komende twee weken deze flitspaal uit in de Grote Heimelinkstraat en in de Vlasstraat. In die straten zijn recent een aantal infrastructuurwerken uitgevoerd. Sinds oktober mag er ook geen doorgaand vrachtverkeer meer rijden én er geldt een nieuw zone 30-snelheidsregime.

Om die zone 30 te handhaven, zet de lokale politie in de eerste helft van december de LIDAR-flitspaal in. Die zal op twee verschillende locaties in de Grote Heimelinkstraat en in de Vlasstraat de snelheid meten. Bedoeling is dat de politie kan nagaan of deze LIDAR-flitspaal een interessant bijkomend middel is om de snelheid te controleren.

LIDAR werkt volgens hetzelfde principe als radar: een signaal wordt uitgezonden en zal enige tijd later na reflectie weer worden opgevangen. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls.

Verkeersmaatregelen

De stad en de lokale politie zetten extra in op extra verkeersmaatregelen en handhaving in de Grote Heimelinkstraat en in de Vlasstraat. Hiermee komt de stad ook tegemoet aan de vraag van de buurt.

De overige verkeersmaatregelen die werden uitgevoerd in de Grote Heimelinkstraat en in de Vlasstraat zijn:

  • Straten beter leesbaar maken door de verschillende zones en functies beter af te bakenen: voetpaden, parkeervakken, fietssuggestiestroken en rijbanen.
  • Aanleg van een verkeersplateau in de bocht op het kruispunt Vlasstraat/Grote Heimelinkstraat en versmalling van het wegprofiel door de aanleg van fietssuggestiestroken en groenelementen.
  • Aanpassingen aan het kruispunt Grote Heimelinkstraat/Raapstraat: verkeersveiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.
  • Doorgaand vrachtverkeer mag er niet meer rijden, enkel bestemmend vrachtverkeer voor onder andere de Entrepotstraat mag nog doorrijden. Aan- en wegrijroutes van de vrachtwagens voor de Entrepotstraat zullen in de toekomst lopen via Bellestraat/Zonneken/Ster/N70 en niet meer via de Raapstraat en de R42.
Flitskast in de Grote Heimelinkstraat
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen