Plan Bloei

Met Plan Bloei naar een groene, gezonde en levendige stad

Met Plan Bloei zet het Sint-Niklase stadsbestuur de stap naar het nieuwe beleidsplan Ruimte. Naar een groene, gezonde en levendige stad, dat is het uitgangspunt van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Niklaas. De eerste stap in dit traject is intussen klaar: de conceptnota. Hierover loopt momenteel een publieke raadpleging.
Social media sharing

De conceptnota van Plan Bloei is klaar. Dat is meteen de eerste stap in de opmaak van het beleidsplan Ruimte van Sint-Niklaas. Een belangrijke gids voor de toekomst, want hiermee geven we vorm aan onze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Niklaas.
We willen iedereen betrekken bij het verhaal van Plan Bloei, van inwoners en ondernemers tot scholen en organisaties. Het is immers het toekomstplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. We werken momenteel ijverig aan de opmaak van dit plan en willen het definitief af in 2024. Een eerste formele stap in dit traject hebben we ondertussen klaar: de conceptnota.

Ambitie
In die nota schuiven we een heldere ambitie naar voor: we kiezen voluit voor een groene, gezonde en levendige stad. Dat doen we door de open ruimte maximaal te beschermen, door anders te bouwen, door winkels, scholen en zorg op een boogscheut van elkaar in te plannen, met bomen, parken en water dichtbij in de buurt en tot zo diep mogelijk in het stadshart.
Het beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas zal bestaan uit een strategische visie, die de lange termijnvisie voor de ruimte van Sint-Niklaas omvat, en twee beleidskaders die deze visie vertaalt naar concrete acties en projecten voor enerzijds de kernen en anderzijds de open ruimte.

Bedoeling is om zoveel mogelijk meningen, opmerkingen en suggesties over dit plan te verzamelen. Daarom organiseren we een publieke raadpleging over de conceptnota, die loopt van 26 augustus tot en met 24 oktober. Op donderdag 22 september vond er ook een info- en participatiemoment plaats in ’t Bau-huis. Daar werd een inkijk gegeven in de doelstellingen en uitdagingen voor het toekomstig ruimtelijk beleid van Sint-Niklaas en een doorkijk naar hoe we dit gaan doen. Want samen maken we de stad van morgen!

Meer info: www.sint-niklaas.be/planbloei

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen