Naar een nieuwe Grote Markt

Naar een nieuwe Grote Markt: stad past ontwerp aan door forse prijsstijgingen

Van de Grote Markt een mooier, functioneler en groener plein maken, dat is het doel. Maar niet tegen elke kostprijs. Door de algemene, forse prijsstijgingen zou de nieuwe Grote Markt té duur worden. Daarom past het Sint-Niklase stadsbestuur het ontwerp aan. Dat wil zeggen dat ook de timing verandert. De werken aan de Grote Markt zullen daarom niet starten voor het voorjaar van 2024.
Social media sharing

Net als alle andere centrumsteden stuurt ook Sint-Niklaas nauwgezet de stadsfinanciën bij in de nieuwe financiële en economische realiteit sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De gevolgen zijn immers heel voelbaar, met een forse stijging van de grondstofprijzen. Het Sint-Niklase stadsbestuur geeft de stad van morgen vorm, ook in moeilijke tijden. Maar dat doet de stad alleen op een héél prijsbewuste manier. Kwaliteit brengen, moet hand in hand gaan met verantwoordelijk financieel beleid. Daarom gaat het stadsbestuur voor de vernieuwing van de Grote Markt op dit moment even op de rem staan.

Aanvaardbaar
Bij de zoektocht naar een aannemer voor de vernieuwing van de Grote Markt kwam er uiteindelijk slechts één offerte binnen. Die bleek qua prijs onaanvaardbaar hoog te zijn, aanzienlijk meer dan de raming die door de gemeenteraad was vooropgesteld (16 miljoen EUR exclusief btw en erelonen).
Stadsvernieuwing heeft niks te maken met prestige, maar vertrekt vanuit noodzaak, draagkracht en haalbaarheid. Daarom zet de stad de procedure nu stop en gaat op zoek naar een aanvaardbare oplossing.

Keuzes
Dat gebeurt heel concreet door keuzes te maken, op vlak van materialen, of door bepaalde minder essentiële elementen van het ontwerp niet of anders uit te voeren. Daarbij houdt de stad maximaal rekening met de input van de bevolking tijdens het participatietraject. Daarom hebben we ervoor gekozen om de luifels, de verzonken tuin en de grote, ondergrondse fietsenstalling nog niet uit te voeren. Een alternatief wordt al onderzocht.

Naar een nieuwe Grote Markt

Concept
Er volgt nu een aanpassing van het ontwerp, om een aantal gerichte en prijsbewuste ingrepen te doen, die echter geen afbreuk doen aan het algemene inrichtingsconcept. Want daar willen we in Sint-Niklaas naartoe: naar een kwaliteitsvolle Grote Markt, met ruimte voor ontmoeting en beleving, heel klimaatbestendig, en op maat van álle inwoners. Het wordt één groot plein, zonder drempels en hindernissen, met een brede groene rand, met grote terrassen en water. Het zal een écht stadshart vormen voor Sint-Niklaas, waar het aantrekkelijk is om te wonen, om mensen te ontmoeten, waar het fijn is om te vertoeven en waar ook altijd iets te beleven is.

De herinrichting van de Grote Markt staat niet op zichzelf. Ze maakt deel uit van een groter plan voor de stapsgewijze vernieuwing van de hele stadskern, met bijvoorbeeld ook de aanleg van de winkelwandellus. Het zijn de bouwstenen voor een nieuw en eigentijds Sint-Niklaas, klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Hiermee zitten we meteen goed voor de volgende decennia.

Timing
De stad geeft opdracht aan het ontwerpteam om de nodige aanpassingen te doen en stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe procedure op te starten voor het aanstellen van een aannemer. Nog voor de zomer willen we een aangepast bestek klaar hebben. De eigenlijke werken zullen daardoor niet beginnen voor het voorjaar van 2024.
Dat wil zeggen dat er na het afronden van de voorbereidende nutswerken tegen mei 2023 geen wegenwerken meer zullen plaatsvinden op en rond de Grote Markt. Ook alle evenementen blijven mogelijk, tot en met de volgende 'Sint-Niklaas Wintert'.   

Naar een nieuwe Grote Markt
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen