De plannen voor een nieuwe supermarkt in de Stationsstraat worden concreet

Naar een nieuwe toekomst voor Stationsstraat-Reinaert Galerij: plannen voor nieuwe supermarkt worden concreet

De nieuwe toekomst voor de Reinaert Galerij wordt steeds concreter. Voor de realisatie van de nieuwe, hedendaagse stadssupermarkt in de Stationsstraat, grenzend aan de huidige Reinaert Galerij, is een vergunningsaanvraag ingediend.
Social media sharing

De Reinaert Galerij wordt omgevormd van een troosteloze plek naar een aantrekkelijke plaats midden in het stadscentrum, met ruimte voor wonen, winkelen en wandelen. Begin 2025 start de complete vernieuwing, na een intensief voorbereidingstraject.

Zoals bekend kampt de Reinaert Galerij al jaren met veel leegstand en verloedering. Na een reeks vruchteloze pogingen om het tij te keren, besloot de stad om zelf het initiatief te nemen. Met financiële steun van de Vlaamse overheid werd het eigenaar van het overgrote deel van de leegstaande winkelpanden, om een masterplan te kunnen uitwerken. 
Zo komt er tussen de Stationsstraat en Collegestraat een aantrekkelijke openluchtdoorsteek voor fietsers en voetgangers. Aan de Grote Markt blijft er nog een beperkte winkelgalerij over met zes winkelpanden, aan de Stationsstraat twee winkelpanden. In het binnengebied komt er ruimte voor woningen.

Hedendaagse supermarkt in Stationsstraat
Zoals bekend zijn er plannen voor de realisatie van een nieuwe stadssupermarkt in de Stationsstraat, grenzend aan de Reinaert Galerij. De NV Bastimo plant die nieuwe supermarkt in de plaats van enkele leegstaande panden in de Stationsstraat tussen huisnummers 14 en 24. De vergunningsaanvraag is deze week ingediend. 
In de aanvraag stelt de NV Bastimo een trendy supermarktconcept voor met een uitgebreid aanbod in een winkel van 1.000 m². De supermarkt komt in de plaats van de eind vorig jaar stopgezette supermarkt op het Hendrik Heymanplein. De toekomstige supermarktuitbater richt zich in de Stationsstraat voornamelijk op klanten die hun dagelijkse boodschappen te voet of met de fiets doen.
De stad ziet de komst van een nieuwe supermarkt op die locatie als een grote meerwaarde voor de stadskern. Zowel de nieuwe supermarkt als het toekomstige herontwikkelingsproject van de Reinaert Galerij betekenen een impuls voor het handelsapparaat in de Stationsstraat.
In de aanvraag voorziet de ontwikkelaar appartementen boven de supermarkt. Wonen boven winkels wordt in de winkelstraten al langer aangemoedigd om de levendigheid te bevorderen en leegstand tegen te gaan. De bouw van de supermarkt zou kunnen starten in 2025.

Is generated
Winkelgalerij deels afgesloten tegen vandalisme

Winkelgalerij deels afgesloten tegen vandalisme
In afwachting van de nieuwe toekomst voor het hele binnengebied wil de stad de leegstaande Reinaert Galerij behoeden voor vandalen en allerlei overlast. De voorbije maanden werd er al herhaaldelijk vandalisme vastgesteld. Daarom heeft de stad de Reinaert Galerij deze week ook deels afgesloten.
De afsluiting in de winkelgalerij gebeurt voorbij de actieve handelszaken. Daarvoor is in de gangen een houten wand geplaatst, zowel aan de kant van de Grote Markt als aan de kant van de Stationsstraat. De actieve handelszaken, zoals kapsalon De Ster, Buik tegen Buik en de Escape Room, blijven uiteraard wel bereikbaar. Er is echter geen doorsteek meer mogelijk tussen de Grote Markt en de Stationsstraat. De poort aan de Collegestraat en de achteruitgang van de Reinaert Galerij zijn ook afgesloten.

Is generated
Een simulatiebeeld van de toekomstige doorsteek vanaf de Stationsstraat
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen