't Bau-huis

Nieuwe beheerstructuur voor evenementenhal 't Bau-huis: naar meer gebruiksvriendelijkheid voor organisaties

Evenementenhal 't Bau-huis biedt geen efficiëntiewinst meer als autonoom gemeentebedrijf. De stad past daarom de verzelfstandigde structuur van 't Bau-huis aan. Dat zal de gebruiksvriendelijkheid van ’t Bau-huis voor verenigingen en organisaties vergroten.
Social media sharing

Het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis werd opgericht op 26 juni 2009. Het doel? De exploitatie van de infrastructuur voor de organisatie van beurzen, tentoonstellingen, evenementen en soortgelijke activiteiten. In 2009 bleek een autonoom gemeentebedrijf de meest wenselijke vorm, omdat de economische activiteiten beter konden worden ontwikkeld vanuit een verzelfstandigde entiteit. Vandaag, 13 jaar later, blijkt dat het behoud van die verzelfstandigde structuur niet langer aangewezen is.

De bestuursmeerderheid legt de gemeenteraad daarom deze maand de ontbinding en vereffening van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis voor. De impact van de stopzetting als autonoom gemeentebedrijf zal geen negatieve impact hebben op gebruikers van ’t Bau-huis. Integendeel, het zal de gebruiksvriendelijkheid voor verenigingen, bedrijven en organisaties net vergroten. 
Op dit moment wordt ’t Bau-huis vooral tijdens de weekends vaak benut, maar er is nog te weinig connectie met lokale verenigingen en bedrijven. Die opdracht kan beter worden opgenomen door
de stadsdiensten, die een uitgebreide connectie hebben met lokale organisaties. Op die manier kan een verdere optimalisatie van de bezetting worden nagestreefd.

Extra kosten
De huidige beheerstructuur van AGB 't Bau-huis brengt ook heel wat extra administratieve taken en extra kosten met zich mee, onder meer op vlak van boekhouding, jaarrekeningen, het aanstellen van een revisor, fiscale verplichtingen en raden van bestuur. Deze aparte structuur voor financiële autonomie is niet langer interessant. Door de werking van het AGB te integreren in de stad is er een grote efficiëntiewinst.

Info: schepen Ine Somers, 0473 70 42 75

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen