Nieuwe Stadsmonitor: Sint-Niklazenaar is tevreden over buurt en stad

Nieuwe Stadsmonitor: Sint-Niklazenaar woont graag in stad en buurt

Een overgrote meerderheid van de Sint-Niklazenaren is tevreden over de buurt (73,5%) en de stad (76%) waar ze wonen. Dat blijkt uit de laatste Gemeente- en Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. In totaal 1.867 Sint-Niklazenaren namen deel aan deze grootschalige, driejaarlijkse bevraging.
Social media sharing

Elke drie jaar peilt het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid naar hoe tevreden burgers zijn over hun gemeente in allerlei beleidsdomeinen als veiligheid, mobiliteit of infrastructuur. Over het algemeen zijn Sint-Niklazenaren tevreden over de stad en de buurt waar ze wonen. Liefst drie op de vier inwoners woont graag in Sint-Niklaas. De algemene tevredenheid over de stad bedraagt 56 procent. 
Net zoals in de andere centrumsteden hebben ook de inwoners van Sint-Niklaas het meeste vertrouwen in de lokale overheid (25,2%), beduidend meer dan in de Vlaamse overheid (16,6%) of in de federale overheid (14,8%).

Als inwoners klagen, is dat vooral over verkeershinder (54,7%), allerlei vormen van vervuiling (56,6%), te snel verkeer (47,2%), sluipverkeer (35,2%) en hondenpoep (17,1%). Opvallend is wel dat er een daling is bij zowat al deze overlastfenomenen: de inwoners ervaren niet dat de situatie verslechtert.
Ook het onveiligheidsgevoel neemt licht af ten opzichte van de vorige bevraging. 17,2 procent van de Sint-Niklazenaren voelt zich onveilig in de stad. Een kleine minderheid voelt zich ook in de eigen buurt niet op zijn gemak (8,6%).

 Bijna driekwart van de inwoners vindt dat er voldoende groen is in de buurt (72,4%). Bijna 6 op de 10 inwoners vindt dat het stadscentrum netjes is, hoewel dat aandeel is gedaald. Zwerfvuil (44,8%) blijft dan ook een grote ergernis in Sint-Niklaas. 

Is generated
Nieuwe Stadsmonitor: Sint-Niklazenaar is tevreden over buurt en stad

Mobiliteit
Ook verkeersveiligheid houdt de Sint-Niklazenaar wakker. Meer inwoners vinden het veilig om te fietsen in de buurt (+ 1,1%), in totaal 1 op de 2 Sint-Niklazenaren. Slechts 1 op de 3 vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen met de fiets of te voet. Van de ondervraagden geeft 59,7 procent dan ook aan dat de auto hun belangrijkste vervoermiddel is.

Het aandeel van de fiets als belangrijkste vervoermiddel naar het werk zit wel in de lift (+ 4,4% naar 28,6%). Steeds meer gezinnen beschikken ook over een elektrische fiets. In 2017 was dat nog geen vijfde van de gezinnen, nu is dat al 42,6 procent.
Op vlak van klimaat en duurzaamheid zetten de inwoners van Sint-Niklaas duidelijke stappen. Steeds meer inwoners voeren allerlei energiezuinige en energierecupererende ingrepen in hun woning door, zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, groendaken, gebruik van regenwater en zonneboilers.
 

Vrije tijd
Sint-Niklaas scoort goed op vlak van vrije tijd en cultuur. De tevredenheid over het aanbod van culturele voorzieningen (74,4%), de bib (86,4%) en sportvoorzieningen (67,9%) is groot. Meer dan de helft van de ondervraagde Sint-Niklazenaren zegt ook minstens wekelijks te sporten.
Over shopping- en winkelvoorzieningen is meer dan drie vierde van de inwoners tevreden, al is dat iets minder dan bij de vorige bevraging in 2020. 97,6 procent zegt te winkelen in eigen stad.

Welzijn
Tot slot: liefst 8 op de 10 Sint-Niklazenaren voelt zich gelukkig. Meer mensen (4 op de 10 inwoners) vinden dat de verschillende culturen goed samenleven in de stad. En steeds meer mensen maken minstens maandelijks een praatje met buurtbewoners.
Een blijvende bezorgdheid: van de ondervraagde inwoners zegt 17,4 procent moeilijkheden te ondervinden om rond te komen met het beschikbaar inkomen, wat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de centrumsteden. Een belangrijk aandachtspunt is ook de duidelijke vraag naar meer huisartsen in Sint-Niklaas. 56,4 procent van de inwoners vindt dat er voldoende huisartsen zijn in de buurt, liefst 16,5 procent minder dan bij de vorige bevraging.

Info: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

Is generated
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen