Nieuwstraat ter hoogte van de schoolomgeving Broedersschool

Nieuwstraat wordt schoolstraat na de herfstvakantie

De Nieuwstraat wordt vanaf de herfstvakantie een schoolstraat. Zo komt de stad tegemoet aan de vraag van de Broedersschool om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Om de circulatie in de hele omgeving te garanderen, plant de stad in een proefopstelling een aantal circulatiewijzigingen in de omliggende straten. Deze wijzigingen gaan in vanaf begin november. De evaluatie van deze proefopstelling wordt meegenomen in de ontwerpplannen voor een structurele vernieuwing van de Nieuwstraat.
Social media sharing

De buurt rond de Nieuwstraat kent een aantal uitdagingen op vlak van mobiliteit: de beperkte breedtes van de straten, de parkeerdruk, het toenemend fietsverkeer en de nood aan een veiligere schoolomgeving. Deze uitdagingen kwamen naar boven bij de opstart van het vernieuwingsproject voor de Nieuwstraat vanaf het kruispunt met de Hazewindstraat tot aan De Castrodreef, en werden ook bevestigd in het project Kroonmolen aan Zet.

Begin vorig schooljaar stelde de basisschool van de Broedersschool ook de vraag om een schoolstraat in te richten in de Nieuwstraat. In een schoolstraat wordt bij de start en het einde van de schooldag de straat voor de school afgezet voor gemotoriseerd verkeer. Zo maken we meer plaats voor fietsers en voetgangers in de onmiddellijke buurt van de schoolpoort. Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, wordt gevraagd om verderop te parkeren en vanaf daar veilig te voet verder naar school te gaan. Een schoolstraat invoeren bleek in de Nieuwstraat echter niet haalbaar zonder de verkeerscirculatie van de hele omgeving te bekijken, om het probleem niet te verplaatsen van de ene schooltoegang naar de andere.

Een voorstel van circulatie werd doorgesproken met de school, een delegatie bewoners van de Nieuwstraat en de veiligheidsdiensten. De stad test dit scenario in een proefopstelling vanaf begin november. De evaluatie van deze proefopstelling wordt meegenomen in de ontwerpplannen voor een structurele oplossing (dezelfde of een variant) bij de vernieuwing van de Nieuwstraat. Hierbij wordt ook de vernieuwing van de voetpaden opgenomen.

Wat verandert er concreet begin november? (Zie ook plan.)

  • De Nieuwstraat wordt volledig eenrichtingsverkeer komende van de Hazewindstraat in de richting van de Grote Markt.
  • Tijdens de schoolspits (op schooldagen van 8 tot 8.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur) wordt er een schoolstraat ingericht in de Nieuwstraat vanaf het kruispunt met de Baron Dhanisstraat tot aan de De Castrodreef.
  • De Baron Dhanisstraat wordt ook een eenrichtingsstraat.
  • In de Hoveniersstraat wordt over de hele lengte van de straat terug gemotoriseerd verkeer in twee richtingen toegestaan. Zo kunnen bewoners de Nieuwstraat vermijden tijdens de schoolstraatmomenten, en kunnen we een lus voor gemotoriseerd verkeer maken, namelijk Nieuwstraat > Baron Dhanisstraat > Hoveniersstraat > Pastoor De Meerleerstraat.
  • Ook de parking aan Castrohof blijft bereikbaar tijdens de schoolstraatmomenten, want de De Castrodreef blijft dubbele rijrichting vanaf het Hendrik Heymanplein tot aan de inrit van de parking.
Plan circulatie Nieuwstraat

De bewoners van de Nieuwstraat zullen tijdens de schoolstraatmomenten nog steeds de straat kunnen uitrijden, indien absoluut noodzakelijk.

De signalisatie in de buurt wordt aangepast tijdens de herfstvakantie van 2023 (maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november). De schoolstraat in de Nieuwstraat vindt voor het eerst plaats op maandagochtend 6 november 2023.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen