Grote Markt

Ontwerpteam Grote Markt aan de slag met participatierapport

De voorbereiding voor de heraanleg van de Grote Markt zit op schema. Zo’n 1.300 personen bezorgden eind 2020, na een oproep van het stadsbestuur, een reactie op het conceptvoorstel. Het ontwerpteam neemt deze inbreng mee en legt tegen mei een ontwerpplan op tafel. Ook daarover zal het stadsbestuur nog aandachtspunten opvragen bij de inwoners.
Social media sharing

Participatierapport
Midden december 2020 lanceerde het stadsbestuur een communicatiecampagne over het conceptvoorstel voor de heraanleg van de Grote Markt, met een oproep om aandachtspunten en suggesties te bezorgen. Het ging concreet om vier initiatieven: een online bevraging (inspiratietool), een pictoplay, een bus-aan-busbrochure met reactieformulier en adviesgroepen met experten.

De reacties van de publiekscampagne werden in kaart gebracht in een gedetailleerd participatierapport dat online te lezen is op www.sint-niklaas.be/grotemarkt en ook gratis wordt toegestuurd op aanvraag: communicatie@sint-niklaas.be en tel. 03 778 30 81. Hierna worden, per actie, de voornaamste resultaten uitgelicht.

Inspiratietool
Er namen 887 personen deel aan de enquête. Dit zijn enkele belangrijke conclusies.

Slechts 1 op de 3 Sint-Niklazenaren geeft aan op dit moment trots te zijn op de Grote Markt. Vooral meer groen, maar ook gezelligheid en een plaats om samen te komen en/of evenementen te organiseren worden vaak genoemd als zaken die dit kunnen veranderen.

De gevoelens die overheersen wanneer men op dit moment over de Grote Markt wandelt zijn: leeg en kaal (59%), ongezellig/grijs (26%) en kil en koud (13%).

Bij de open vragen die peilen naar hoe de Grote Markt er in de toekomst moet uitzien, zijn de meeste antwoorden gelinkt aan ‘meer groen’ (77%).

83% van de deelnemers zegt, na het zien van de sfeerbeelden van de nieuwe aanleg, vaker op de Grote Markt te zullen komen.

85% van de deelnemers komt soms tot meestal te voet of met de fiets naar de Grote Markt. 79% komt soms met de wagen en 20% komt meestal met de wagen. Het openbaar vervoer wordt door 28% van de deelnemers gebruikt om naar de Grote Markt te komen.

Na de heraanleg wil 64% soms tot meestal met de wagen naar de Grote Markt kunnen komen. Dat is 15% minder dan nu. 39% wil dan ook gebruik maken van het openbaar vervoer.

77% geeft aan dat er momenteel onveilige situaties zijn voor zachte weggebruikers op en rond de Grote Markt. Uit het antwoord op de open vragen blijkt een duidelijke vraag naar minder verkeer op de Grote Markt en – voor het verkeer dat er nog door komt – een duidelijke scheiding van de verkeersstromen door te voeren.

Bijna 1 op de 4 respondenten komt minstens maandelijks naar de donderdagse markt. 57% zou de kramen graag gegroepeerd zien per product.

52% van de bevraagden plaatst ‘Om de horeca te bezoeken’ in zijn top 3 bij de vraag naar hoe men de Grote Markt momenteel gebruikt.

Gevraagd naar de evenementen die men in de toekomst zeker op de Grote Markt wil zien, vermeldt de overgrote meerderheid de vredefeesten (86%) en de kerstmarkt (78%).

Pictoplay
In deze speelse tool werd gevraagd om uit een lijst van 21 icoontjes er 10 te kiezen en die op het toekomstplan van de Grote Markt te kleven. Er werden in totaal 348 plannetjes binnengebracht, voornamelijk uit scholen. Dit zijn de populairste icoontjes: Wifi (270), speeltuig (267), waterpartij (263), oplaadpaal gsm (250), publieke toiletten (240) en zitmogelijkheden (215).

Brochure bus-aan-bus
71 inwoners vulden het reactieformulier in dat ze in de brievenbus kregen. Het gaat enerzijds om heel wat positieve reacties, maar ook om vragen bij de veranderingen. Waar komt de donderdagse markt? Hoe zit het met het onderhoud van het grasplein? Hoe zal de verkeerscirculatie lopen?

Winnaars
Uit de deelnemers aan de verschillende bevragingen over de plannen voor de Grote Markt werden 20 namen geloot. Ze krijgen elk een Kad-Oh-bon ter waarde van 50 EUR.

Volgende stappen
De resultaten van het participatietraject werden overgemaakt aan de ontwerpers, zodat zij er rekening mee kunnen houden bij de uitwerking van het ontwerpplan.

In de loop van maart worden opnieuw gesprekken gevoerd met de professionele stakeholders (marktkramers, horeca, handelaars, organisatoren van evenementen, De Lijn, Inter (in functie van toegankelijkheid), om het ontwerp verder te verfijnen.

Tegen mei wordt het voorontwerp afgewerkt. Op dat moment leggen we het opnieuw voor aan de bevolking. Dat zal gebeuren in de vorm van een infopunt, dat op een goed zichtbare locatie op het marktplein wordt ingericht. Hier kan iedereen het uitgewerkte ontwerp raadplegen en ook nog aandachtspunten meegeven. Die suggesties worden overgemaakt aan de ontwerpers, die het definitief ontwerp tegen eind 2021 klaarstomen.

Nadien volgt nog een jaar van verdere detaillering naar een uitvoeringsontwerp, voorbereidende werken, vergunningen aanvragen, de gunning aan een aannemer…

Begin 2023 gaan dan de werken effectief van start, met de bedoeling om eind 2024 een grootse opening te organiseren.

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen