Industriepark-West

Rioleringswerken in Industriepark-West: naar een betere waterhuishouding en meer verkeersveiligheid

Eind maart 2023 starten de rioleringswerken in het Industriepark-West in Sint-Niklaas. De stad legt er samen met Aquafin een gescheiden riolering aan en plant een hele reeks verkeersveilige ingrepen. Dit project is van groot belang voor de waterbeheersing in het zuiden van de stad.
Social media sharing

De werken starten op maandag 27 maart in de Puytvoetwegel. De aannemer werkt daar tot begin mei, waarna de werken doorschuiven naar het Industriepark-West zelf. Prioriteit is de continue bereikbaarheid van de bedrijven. De stad legt de aannemer een nauwgezette fasering op.

Na de rioleringswerken volgt een grondige vernieuwing van de weginfrastructuur in het Industriepark-West, met onder meer een nieuw dubbelrichtingsfietspad. In westelijke richting sluit dit nieuwe fietspad aan op het fietstraject in de Dendermondse Steenweg, dat gelijktijdig wordt heraangelegd. In oostelijke richting sluit het aan op het fietspad in de Puitvoetstraat, dat eerder werd vernieuwd.  Aan de wegel naar het scoutsdomein Puytvoet en de Wase Tennisclub plant de stad een nieuwe parking, zodat de Puytvoetwegel autoluw kan worden ingericht.

De Puytvoetwegel

Klimaatbestendig

Dit rioleringsproject levert nóg meer winst op. Want hiermee zal al het regenwater naar omliggende waterlopen en grachten vloeien, in plaats van rechtstreeks in de riolering terecht te komen. Een belangrijke ingreep voor het grondwaterpeil en in de strijd voor een grotere klimaatbestendigheid van onze stad.

Het project werd gegund aan aannemer COLAS voor de kostprijs van 8,8 miljoen EUR, waarvan 6,4 miljoen EUR wordt gedragen door de stad en 2,4 miljoen EUR door Aquafin.

Ingrepen in hele zuidelijke stadsrand
Het rioproject Industriepark-West, net zoals de gelijktijdige werken in de Dendermondse Steenweg, maakt deel uit van een programma van in totaal acht projecten in het zuiden van de stad. Die hebben niet alleen een aanzienlijke impact op de waterhuishouding, maar ook op de kwaliteit van het openbaar domein en op de veiligheid van de zachte weggebruikers. Heel wat projecten gaan immers gepaard met de aanleg van nieuwe, veilige fietspaden. Eerder werden al grootschalige werken uitgevoerd in de Puitvoetstraat, Hoogkamerstraat en Tereken.

Schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Carl Hanssens: “Een combinatie van rioleringswerken en fietsdossiers zorgt ervoor dat het hele zuiden van de stad nieuwe fietsinfrastructuur krijgt. Van de Dendermondse Steenweg tot de gemeentegrens met Temse zorgen we op die manier voor meer verkeersveiligheid, wat een heel belangrijke stimulans is voor het woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer met de fiets.”

Info: www.sint-niklaas.be/industrieparkwest

De Puytvoetwegel
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen