nauwstraat-gentstraat

Rioproject Gentstraat-Nauwstraat: meer dan waterzuivering

Na 22 maanden is het rioleringsproject Gentstraat-Nauwstraat achter de rug. De laatste werkzaamheden vonden eind maart 2021 plaats in de Nauwstraat. De heropening van deze straat betekent heel wat minder omrijden voor de bewoners van Puivelde en Sinaai. Tijd voor een balans van deze ingrijpende infrastructuurwerken.
Social media sharing

Rioprojecten zijn grootschalige werken met een veelzijdige impact. Dat is voor het rioproject Gentstraat-Nauwstraat niet anders. Alleen al het bedrag is een indicatie: het ging om een investering van 3,70 miljoen EUR.

Waterzuivering

Ook dit rioproject is opnieuw een stap vooruit voor de waterzuivering op ons grondgebied. Door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel kan de waterzuivering veel effici├źnter verlopen. Een aparte leiding voert enkel het afvalwater naar het waterzuiveringsstation in Sinaai. Het hemelwater wordt niet langer gemengd met het afvalwater, maar komt in de Molenbeek terecht. Ook op privaat terrein wordt het hemelwater afgekoppeld van het afvalwater.

Verkeersveiligheid

De rioleringswerken gingen gepaard met een volledige vernieuwing van de bovengrond. In het ontwerp werd veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.

Zo kwamen er veilige, nieuwe fietspaden. In de Nauwstraat gaat het om een verhoogd fietspad van 1,75 meter. In de Gentstraat, richting Belsele, ligt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, afgeschermd door een haag, en richting Sint-Pauwels een verhoogd ontdubbeld fietspad.

Met deze nieuwe fietsinfrastructuur wordt het sluitstuk gerealiseerd van de fietsverbinding tussen Sinaai en Sint-Niklaas. Het gaat om een deel van de fietssingel, zoals voorzien in het mobiliteitsplan.

Andere verkeersmaatregelen zijn de beveiligde fietsoversteek in de Gentstraat, stopstrepen in de Gentstraat - dus de Marktstraat en de Nauwstraat hebben voorrang - en verkeersremmende maatregelen in de Nauwstraat.

De snelheid in de Gentstraat en de Nauwstraat werd verlaagd naar 50 km per uur.

Nieuw is ook de gewijzigde voorrangsregeling op het kruispunt Hoge Bokstraat/Nauwstraat met de Hoge Bokstraat in de voorrang.

Nieuwe fietstrajecten

De nieuwe fietspaden uit het rioproject maken deel uit van een bredere planning rond de verbetering van de fietstrajecten in het westen van Sint-Niklaas. Drie dossiers zijn in volle voorbereiding.

Fietspad langs de Molenbeek:

Op 29 maart 2021 gaf het stadsbestuur opdracht aan een studiebureau om een ontwerp te maken voor het trac├ę van het fietspad langs de Molenbeek ten noorden van de Pyckedreef.

Fietspad Hoge Bokstraat:

De Hoge Bokstraat is gelegen op het lokaal fietsroutenetwerk van de stad. Er wordt een dossier voorbereid voor de vernieuwing van de Hoge Bokstraat, waarbij verhoogde aanliggende, brede fietspaden worden gerealiseerd. Deze fietspaden zullen ook ontklinkerd worden.

Fietspadendossier Kleibekestraat:

Bij het Vlaams Gewest loopt er momenteel een studie voor de aanleg van veilige fietsinfrastructuur langsheen de N403.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen