Hendrik

Samen dromen over Hendrik

Eén van de grote werven van het stadsbestuur voor de komende jaren is de omvorming van het grijze Hendrik Heymanplein tot een gezellig en groen ontmoetingsplein. Blikvanger op het plein wordt een nieuw gebouw voor de Bib en het Huis van het Kind. In de aanloop naar de realisatie krijgt dit project de roepnaam ‘Hendrik’. Het stadsbestuur nodigt alle inwoners uit om deel te nemen aan het participatietraject over Hendrik. We willen zoveel mogelijk ideeën en inzichten voor het nieuwe gebouw meenemen naar de ontwerpers. Alle info over het project staat samen op www.sint-niklaas.be/hendrik
Social media sharing

De woonkamer van de stad
De Bib en het Huis van het Kind ontwikkelen, elk op hun domein, een succesvolle werking.

De Bib is niet alleen een gebouw waar het publiek boeken en andere media kan ontlenen. Het is ook een plek van beleving en ontmoeting, van levenslang leren, van inspiratie en creatie, een cultureel baken en nog zoveel meer.

Ouders en kinderen staan er niet alleen voor in onze stad. Het Huis van het Kind heeft een breed aanbod aan informatie, advies en ondersteuning. Je kan er terecht met alle vragen over kleine en grote kinderen. Ook hier zijn ontmoeting en contact heel belangrijk.

Hendrik is een project met ambitie. Het is veel meer dan een nieuw dak boven het hoofd van deze twee succesrijke stedelijke instellingen. Door samen te gaan, kunnen de Bib en het Huis van het Kind elkaars werking nog versterken.

Er is ook een praktische overweging waarom beide instellingen bij elkaar intrekken. Na 50 jaar trouwe dienst is het bibliotheekgebouw, dat destijds heel modern was, uitgeleefd en verouderd en voldoet het niet aan de hedendaagse noden. Ook het Huis van het Kind is toe aan een nieuwe stek: het oude gebouw in de Kazernestraat barst uit zijn voegen.

Hendrik wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor alle Sint-Niklazenaren, een warme plek waar mensen graag verblijven, informatie delen en samenkomen.

Hendrik wordt een nieuwe inspirerende hotspot, zowel door wat er allemaal te beleven valt als door de aantrekkingskracht van het gebouw zelf. Het is een open huis met ruimte voor ontmoeting, beleving, ontspanning, cultuur, creativiteit, levenslang leren, welzijn, gezinsondersteuning, stilte en zoveel meer.

Waarom Hendrik?
Een project heeft een naam nodig. De keuze viel op Hendrik om verschillende redenen.

Met deze persoonsnaam kunnen we het project een menselijk karakter geven en verwijzen naar de warme plek die we willen bouwen. Er is de naam van het plein en van de historische figuur Hendrik Heyman, één van de architecten van de sociale zekerheid. In communicatie naar kinderen kan Hendrik een levend personage worden. Je kan er creatief mee aan de slag in teksten en acties, bijvoorbeeld kinderboeken met Hendrik, baby’s die Hendrik heten…

Wordt Hendrik dan ook de naam van het nieuwe gebouw? Die vraag staat nog open. Ook dit willen wij samen met de inwoners bekijken.

Schakel in de stadskernvernieuwing
De voorbereiding van de stadskernvernieuwing is volop aan de gang. De winkelwandellus is in uitvoering. De definitieve plannen voor de Grote Markt zijn klaar.

Ook de heraanleg van het Hendrik Heymanplein wordt een belangrijke schakel. De nieuwe thuis voor de Bib en het Huis van het Kind is het pronkstuk van een groen plein met ruimte voor ontmoeting, spel, horeca en zachte weggebruikers.

Het nieuwe gebouw komt op de plaats van de supermarkt en de supermarkt verhuist naar de locatie waar de Bib nu staat. Op die locatie zijn ook kwaliteitsvolle woningen voorzien.

Het participatietraject
Het stadsbestuur wil dat iedereen zich thuis kan voelen in het nieuwe gebouw. Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen betrekken bij de voorbereiding en loopt er tot eind november een breed en intensief participatietraject.

De eerste stap is een brede bevraging. Tot vrijdag 15 oktober vragen wij ideeën en inzichten van het publiek over Hendrik.

De enquête is te vinden op www.sint-niklaas.be/hendrik. Er is ook een versie op papier verkrijgbaar, zowel in de voornaamste stadsgebouwen als op aanvraag via communicatie@sint-niklaas.be en tel. 03 778 30 81.

We gaan ook op pad om allerlei doelgroepen te betrekken. Zo zijn er overlegmomenten gepland met jongeren en senioren. Via meerdere partners willen we ook de stem van moeilijk bereikbare groepen meenemen.

En in twee stadsgesprekken gaan we dieper in op de thema’s, die via de bevraging aangebracht worden:

  • op woensdag 17 november, van 15 tot 17 uur en van 19.30 tot 21.30 uur: gesprekstafels met inwoners in de Paterskerk.
  • op woensdag 24 november, van 15 tot 17 uur en van 19.30 tot 21.30 uur: gesprek met (mogelijke) partners van de Bib en het Huis van het Kind.

Praktische info over de stadsgesprekken verschijnt op www.sint-niklaas.be/hendrik en in de stadsmedia.

Begin december koppelen wij terug naar de deelnemers van de bevraging en de stadsgesprekken en verwerken wij de resultaten ook in het plan van eisen voor de ontwerpteams.

Planning
We realiseren het nieuwe gebouw als een DB-project (Design & Build). Daarbij worden het ontwerp en de bouw in één enkel contract aanbesteed en toevertrouwd aan één firma of cluster van firma’s.

De aanbestedingsprocedure is gepland in de loop van de komende winter. Daarna volgt nog een lang traject met de opmaak van ontwerpen en de technische en administratieve voorbereiding tot aan de eerste steenlegging begin 2024. Het groot openingsfeest staat op de agenda in het voorjaar van 2026.

Parallel, in de loop van 2023, gaat het traject van start voor het ontwerp en de heraanleg van het Hendrik Heymanplein. Ook bij dat project zal het stadsbestuur bewoners en bezoekers actief betrekken.

Logo Hendrik
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen